Skip to main content

Par ieguldījumu, veicinot Baltijas valstu sadarbību, pasniegtas medaļas

Ceturtdien, 10. novembrī, Saeimas namā Baltijas Asamblejas (BA) svinīgajā ceremonijā par īpašiem nopelniem Baltijas valstu vienotības stiprināšanā un sadarbības veicināšanā tika pasniegtas BA medaļas.

„Šis ir nozīmīgs brīdis, jo iezīmē divdesmit gadus kopš jaunas, skaidri eiropeiskas vēstures lapas atšķiršanas Baltijas valstu nebūt ne vienkāršajā vēsturē. Mēs esam visai pasaulei pierādījuši, ka trīs draudzīgu valstu vienotība var mainīt pasaules vēstures gaitu, pārvarēt dažādus šķēršļus, politiskās realitātes un totalitāro režīmu savstarpējās vienošanās,” uzrunājot klātesošos, teica Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

„Baltijas valstu sadarbība ir veiksmes stāsts, kuru mums vajadzētu vēsturiski godāt, arvien kopt un stāstīt par to citiem, lai mūsu sasniegtais būtu kā iedrošinošs paraugs citiem,” akcentēja S. Āboltiņa.

Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka „Baltijas Asambleja savos divdesmit pastāvēšanas gados ir spējusi saglabāt sevi un mainīties līdzi laikam. Arvien vairāk papildus politiskajai dimensijai tā piedāvā un ietekmē konkrētu lēmumu īstenošanu, kas galu galā uzlabo mūsu iedzīvotāju dzīves līmeni. Tās ir kopīgas iniciatīvas veselības aprūpes jomā, izglītībā, vides jautājumos un daudzās citās jomās”. Viņa pauda gandarījumu, ka arvien plašāk izvēršas arī sadarbība starp Baltijas Asambleju un Ziemeļvalstīm.

BA medaļu šodien saņēma bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis un parlamenta priekšsēdētāji -Anatolijs Gorbunovs, Ilga Kreituse, Alfrēds Čepānis un Solvita Āboltiņa. Medaļas pasniedza arī Mārim Gailim un Valdim Birkavam, kuru valdību laikā tika sasniegti lieli panākumi Baltijas valstu sadarbībā. Apbalvojumu saņemēma arī Aleksandrs Kiršteins, kurš 90.-to gadu sākumā kā Augstākās padomes deputāts aktīvi iestājās par BA dibināšanu.

Tāpat BA medaļas piešķirtas 10. Saeimas deputātiem Mārim Kučinskim, Oskaram Zīdam un Uģim Rotbergam.

Medaļu saņēma arī Ance Karnupa, kura 90.-to gadu sākumā, izveidojoties Baltijas Asamblejai, bija gan pirmā BA Latvijas delegācijas sekretāre, gan arī pirmā BA sekretāre. Tāpat medaļa piešķirta tiem Saeimas darbiniekiem, kuri 20 gadu garumā atbalstījuši Baltijas Asambleju un palīdzējuši nodrošināt tās darbību – Saeimas Kancelejas direktora vietniekam Valdim Ziemelim un Stenogrammu nodaļas vadībai – Irēnai Strelčai un Raimondai Klancbergai.

Svinīgās ceremonijas laikā pasniegti arī Baltijas Asamblejas atzinības raksti, ar kuriem BA vēlas pateikties tiem Saeimas darbiniekiem un tām struktūrvienībām, kuru atbildīgais darbs ir veicinājis un nodrošinājis organizācijas attīstību un sekmējis tās labo slavu.

Apbalvojumus pasniedza BA Prezidija locekļi – BA prezidente Laine Radjarve (Laine Radjärv) un BA viceprezidenti – Jānis Reirs un Pauļus Saudargs (Paulius Saudargas).

Baltijas Asamblejas medaļa ir apbalvojums, ko piešķir Asamblejas locekļiem un citām personām par īpašiem nopelniem Baltijas valstu vienotības stiprināšanā un sadarbības veicināšanā. Medaļu piešķir BA Prezidijs pēc katras dalībvalstu delegācijas ierosinājuma.

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm, kā arī, lai paustu kopēju nostāju par politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem un kultūras jautājumiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. BA veido nacionālās delegācijas – 12 līdz 20 deputāti no katra Baltijas valstu parlamenta.

Foto no medaļu pasniegšanas ceremonijas

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

 

Dalies ar ziņu