Skip to main content

5. Veselības aprūpes izdevumi senioriem 100 eiro gadā

Kompensēsim veselības aprūpes izdevumus senioriem 100 eiro apmērā gadā. Palielināsim Sociālā dienesta kapacitāti. Sociālie darbinieki pelnīs 1100 eiro. Atvērsim jaunus dienas centrus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.