Skip to main content

Paredzēts vienādot darbinieku reģistrēšanas kārtību un termiņus

Plānots vienādot darbinieku reģistrēšanas kārtību un termiņus, kā arī paredzēt, ka darba devējam būs jāsniedz ziņas par personu, ar kuru noslēgts uzņēmuma līgums, ja persona nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja.

Iepriekšminēto paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas ceturtdien, 21. jūnijā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Plānots, ka darba devējs, tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, katru darba ņēmēju reģistrēs Valsts ieņēmumu dienestā (VID), iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem šādos termiņos:
– ne vēlāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu pirms darba uzsākšanas, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski EDS;
– ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu. Šobrīd darba devējam līdz nākamā mēneša piektajam datumam ir jāiesniedz informācija par darba ņēmējiem, kuriem piešķirts vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas.

Attiecīgi VID:
– varēs, pamatojoties uz cilvēka iesniegumu, iesniegtajiem pierādījumiem un VID rīcībā esošo informāciju, pieņemt lēmumu un reģistrēt cilvēkam darba ņēmēja statusa zaudēšanu atsevišķos gadījumos, piemēram, ja darba devējs nebūs sasniedzams;
– reģistrēs ziņas par mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšanu un darba ņēmēja statusa iegūšanu, ja darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar taksācijas gada 1.janvāri pēc ceturtā ceturkšņa nodokļa deklarācijas iesniegšanas.

Turpmāk darba devējiem būs jāsniedz VID ziņas par cilvēkiem, ar kuriem noslēgs vai izbeigs uzņēmuma līgumu, ja cilvēks nebūs reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs. Ziņas par cilvēkiem, ar kuriem noslēgts uzņēmuma līgums līdz šo noteikumu spēkā stāšanās laikam un kas turpināsies pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, darba devējam būs jāiesniedz 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli – Tiesību aktu projekti 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu