Skip to main content

Partneri un sabiedrība aktīvi iesaistās 2014.-2020. gada ES fondu perioda plānošanā

Mēneša laikā par 2014.-2020. gada Eiropas Savienības (ES) fondu perioda plānošanas dokumentu projektiem Finanšu ministrijā (FM) tika saņemti vairāk nekā četrdesmit priekšlikumi. Visaktīvāk savus priekšlikumus izteica nevalstiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas, uzņēmumi, publiskās atvasinātās personas un pašvaldības.

„FM izsaka pateicību visiem, kas pauda savu viedokli un sniedza priekšlikumus 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu pilnveidei. Partneru un sabiedrības aktīva iesaistīšanās investīciju plānošanā ir būtisks priekšnosacījums izvirzīto iedzīvotāju labklājības un valsts attīstības mērķu sasniegšanai”, uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Jau ziņots, ka FM šā gada maija sākumā mājaslapā www.esfondi.lv publicēja 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektus – Partnerības līgumu Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam un Darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”. Līdz 3. jūnijam FM aicināja visus interesentus iepazīties ar plānošanas dokumentu projektiem un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem un papildinājumiem.

Turpmāko divu nedēļu laikā FM izvērtēs visus saņemtos priekšlikumus un lems par to iekļaušanu plānošanas dokumentu projektos. Pēc tam visi priekšlikumi un papildinātie plānošanas dokumentu projekti tiks publicēti mājaslapā www.esfondi.lv. Saņemtajos priekšlikumos visbiežāk ir paustas nozaru vajadzības, nepieciešamība palielināt nozarei plānoto ES fondu investīciju atbalstu un aicinājums paplašināt finansējuma pretendentu loku.

Plānošanas dokumentu projektu papildinātās versijas tiks iesniegtas izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) šā gada jūnija beigās, līdz tam tiks veikti nepieciešamie precizējumi. Pēc dokumentu projektu izskatīšanas MK tiks uzsākta diskusija ar Eiropas Komisiju (EK), kas ilgs līdz oktobrim, un kuras laikā paredzēts vienoties par plānošanas dokumentu gala versijām.

EK jau iepriekš pauda Latvijai atzinību par savlaicīgu plānošanas dokumentu projektu sagatavošanu un nodošanu publiskai apspriedei, tomēr atšķirīgie viedokļi par ES fondu investīciju apjomu transporta infrastruktūrā, nodarbinātības veicināšanā un inovāciju attīstībā joprojām pastāv. Abās pusēs ir vienprātība par Latvijas izaicinājumiem 2014.-2020. gadā, bet vienošanās par efektīvākajiem risinājumiem tiek meklēta konstruktīva dialoga ceļā.

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Valtmanis
Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67083880
[email protected]

 

Dalies ar ziņu