Skip to main content

Pēc iespējas drīzāk jāpieņem rīcības plāns atjaunojamo energoresursu jomā

Latvijai ir nepieciešams aktīvāk stiprināt enerģētisko neatkarību no Krievijas importētās enerģijas. Tādēļ vēl šai valdībai jāpieņem un jāīsteno Ekonomikas ministrijas izstrādātais rīcības plāns atjaunojamo energoresursu jomā, kas paredz konkrētas aktivitātes, lai nodrošinātu energoefektivitāti, palielinātu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģētikā, diversificētu energoresursu un enerģijas piegādes avotus un samazinātu enerģijas importu. Šāds lēmums pieņemts apvienību VIENOTĪBA veidojošās partijas Jaunais laiks valdes sēdē.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars norāda: „Latvija ir neliela valsts, kuras enerģētiskās neatkarības pamatā ir zaļā enerģija. Tās īpatsvars Latvijas enerģijas apgādē šobrīd veido ap 30% no kopējā enerģijas gala patēriņa, bet tās potenciāls ir vēl augstāks. Līdz šim fosilo energoresursu importu raksturo lielas cenu svārstības, kas neveicina ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību. Lai mazinātu mūsu enerģētisko atkarību no enerģijas importa, nepieciešama vienota stratēģija un plāns atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanai.”

Jau šobrīd Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi rīcības plānu atjaunojamo energoresursu jomā, lai Latvija 2020. gadā varētu sasniegt valsts izvirzīto mērķi palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu līdz 40%.

Lai gan Latvijas vidēja termiņa enerģētikas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos ir paredzēts atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums elektroenerģijas un transporta degvielu patēriņā, Ekonomikas ministrijas izstrādātais rīcības plāns ļaus izveidot vienotu stratēģiju Latvijā, lai būtu iespējama to prasību izpilde.

Kampars ir pārliecināts, ka, ņemot vērā Latvijā pieejamo ekonomiski izmantojamo atjaunojamo energoresursu potenciālu, galvenie izmantojamie atjaunojamo energoresursu veidi arī nākotnē būs cietā biomasa, galvenokārt koksne, kā arī biogāze un hidroenerģija.

Šobrīd Latvijas primāro resursu piegādē dominē trīs energoresursu veidi, kas aizņem apmēram vienādas daļas – naftas produkti (galvenokārt benzīns un dīzeļdegviela), dabas gāze un koksne.

Dalies ar ziņu