Skip to main content

Pēc ministres iniciatīvas policijā tiek uzlabotas valsts valodas zināšanas

Pēc tam, kad šī gada sākumā iekšlietu ministre Linda Mūrniece bija aktualizējusi jautājumu par nepieciešamību Valsts policijā (VP) strādājošajiem zināt valsts valodu atbilstošā līmenī un veiktajām pārbaudēm, 220 VP amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm tika dota iespēja līdz šī gada 1.oktobrīm iemācīties valsts valodu atbilstošā līmenī un saņemt valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu.

Saskaņā ar VP Personāla vadības biroja sniegto informāciju, līdz šī gada 1. oktobrim 53 amatpersonas bija sekmīgi apguvušas valsts valodas prasmes normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un nokārtojušas valsts valodas eksāmenu. Savukārt 86 amatpersonas joprojām turpina apgūt valsts valodas prasmes, no tām vairākas amatpersonas ir nokārtojušas eksāmenu, bet vēl gaida tā rezultātus, tām ir paredzēts eksāmens tuvākajā laikā vai arī turpina mācības. Savukārt 48 amatpersonas ir atvaļinātas no dienesta vai arī pārceltas turpmākam dienestam uz citām IeM sistēmas iestādēm. 10 amatpersonas atrodas ilgstošā prombūtnē, bet 23 amatpersonas nav iesniegušas informāciju, kādus pasākumus viņas veic, lai apgūtu valsts valodu atbilstošā līmenī.

„Mēs reaģējam uz iedzīvotāju pausto vēlmi – saņemt kvalitatīvu un profesionālu palīdzību no iekšlietu sistēmas darbiniekiem valsts valodā. Ceru, ka no iedzīvotājiem vairs netiks saņemtas sūdzības par to, ka VP darbinieki ar viņiem nerunā valsts valodā. Varu apliecināt, ka arī turpmāk sekosim līdzi, lai VP darbinieku latviešu valodas prasmes būtu atbilstošā līmenī,” skaidroja iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Pēc tam, kad iekšlietu ministre L.Mūrniece bija saņēmusi vairākus iesniegumus no iedzīvotājiem un informāciju no mediju pārstāvjiem, ka atsevišķas VP amatpersonas nerunā valsts valodā, viņa uzdeva VP priekšniekam, ģenerālim Valdim Voinam veikt pārbaudi par VP amatpersonu valsts valodas prasmju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam un veikt nepieciešamos pasākumus, lai šo problēmu atrisinātu un veicinātu VP amatpersonu valsts valodas zināšanu līmeņa paaugstināšanos. Pēc VP veiktās pārbaudes rezultātiem secināts, ka tikai apmēram 3% VP strādājošo valodas zināšanas nav atbilstošas dienesta pienākumu veikšanai. Valsts policija informēja šos darbiniekus par nepieciešamību uzlabot latviešu valodas prasmes un līdz šī gada 1.oktobrim veikt atkārtotu valodas prasmju atestāciju.

Nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni profesionālo un amata pienākumu pildīšanai Valsts policijas amatpersonām nosaka Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmju pārbaudi”.

Dalies ar ziņu