Skip to main content

Pilnveido regulējumu cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Otrdien, 29. aprīlī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīti un apstiprināti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Izmaiņas veiktas, lai īstenotu Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas “Moneyval” ieteikumus.

Pamatojoties uz “Moneyval” ziņojumu tiks noteikti reitingi Latvijai, kurus piešķir atkarībā no sasniegumiem cīņā pret naudas atmazgāšanu.

Likumprojekts paredz noteikt politiski nozīmīgas personas definīciju, iekļaujot tajā citus augsta līmeņa tiesu institūciju locekļus, kuru lēmumus tālāk nepārsūdz, un nozīmīgas amatpersonas politiskā partijā, tādējādi nodrošinot likuma atbilstību starptautisko standartu prasībām.

Ņemot vērā to, ka likumā noteiktā aizdomīga darījuma definīcija paredz, ka likuma subjekti sniedz ziņojumus Kontroles dienestam tikai par darbībām, kas attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, bet, ņemot vērā starptautisko standartu prasības, šis ziņošanas pienākums jāpaplašina, paredzot, ka likuma subjekts sniedz ziņojumus arī par noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem.

Tāpat izmaiņas paredz noteikt tiesības citām uzraudzības iestādēm izdot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska noskaidrošanas un novērtēšanas metodiku. Šobrīd šādas tiesības ir tikai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Grozījumi arī papildinās fizisko personas identifikācijas kārtību, ka personas identifikācija veicama pēc personu apliecinoša dokumenta, kas satur personas foto attēlu.

Likums arī tiks papildināts ar līdzekļu iesaldēšanas defenīciju, kas paredz turpmāk lietot terminus “līdzekļu iesaldēšana” un “darījuma apturēšana”. Tādējādi tiek precizēta terminoloģija atbilstoši starptautiskajiem tiesību aktiem. Līdz šim tika lietots termins “darījuma apturēšana”, kurā tika ietverts termins “līdzekļu iesaldēšana”.

Likumprojektu skatīt MK mājaslapā.

Informācijas sagatavotājs:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu