Skip to main content

Pilnveidota kārtība valsts atbalsta pieprasīšanai ar celiakiju slimiem bērniem

Vecāki valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem turpmāk varēs pieprasīt, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) nosūtot arī elektronisku iesniegumu vai, nosūtot to pa pastu.

Līdz šim šādas iespējas vecākiem nebija. Proti, lai saņemtu atbalstu, pieprasītājam vienā no VSAA nodaļām (pēc izvēles) jāiesniedz rakstisks iesniegums un sertificēta pediatra gastroenterologa rakstiska izziņa, kurā norādīta slimības diagnoze — celiakija, un atkārtotas pārbaudes termiņš, kas nepārsniedz divus gadus kopš izziņas izsniegšanas dienas. Tāpat pieprasītājam jāuzrāda savs personu apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība) un bērna dzimšanas apliecība.

Ārsta izziņu vecāki no ārsta saņem papīra dokumenta veidā, tāpēc izziņa atbalsta pieprasītājam arī turpmākos dažus gadus būs jāiesniedz VSAA personīgi vai jānosūta pa pastu. Lai nākotnē samazinātu administratīvo slogu, Veselības ministrija rosinās izmaiņas Pacientu tiesību likumā, tai skaitā paredzot tiesības VSAA konkrētos gadījumos saņemt ziņas no veselības informācijas sistēmas. Informācija varētu tikt nodota caur vienoto e-veselības portālu, sākot ar 2014. – 2015. gadu.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 21.maijā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte.

Labklājības ministrija uzsver, ka valsts atbalsta apmērs nemainās – tas joprojām paliek 75 latu apmērā mēnesī (atbilst piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta apmēram par bērnu invalīdu).

VSAA 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskatīs to un pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību saistībā ar atbalsta piešķiršanu vecāki varēs apstrīdēt VSAA direktoram mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. VSAA direktora lēmumu varēs pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar VSAA statistikas datiem 2013.gada martā atbalstu saņēma 1433 ar celiakiju slimi bērni.

Tiesības uz atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā līdz 18 gadiem, kuram nav noteikta invaliditāte, kuram ir piešķirts personas kods (izņemot bērnu, kurš Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju), kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kurš neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu