Skip to main content

„Pilsoniskā savienība”: E. Kota piedāvātais plāns politiskajām debatēm LTV ir pretrunā ar sabiedrības interesēm

Partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) valde uzskata, ka Latvijas Televīzijas (LTV) ģenerāldirektora Edgara Kota plāns 10. Saeimas priekšvēlēšanu raidījumiem LTV 1 ir netaisnīgs, nedemokrātisks un nav veidots saskaņā ar sabiedrības interesēm. Tas arī neatbilst vairākām Radio un televīzijas likuma prasībām. Par šiem iebildumiem PS valde informēs Nacionālo radio un televīzijas padomi (NRTP) oficiālā vēstulē.

LTV ģenerāldirektora Edgara Kota piedāvātais plāns politiskajām debatēm jeb „LTV 1 priekšvēlēšanu raidījumu saturs, apjoms un ētera plāns” ir nepieņemams arī no profesionālā viedokļa un no sabiedriskās televīzijas vadītāja ētikas viedokļa, saistot šāda plāna akceptēšanu ar finansējuma piešķiršanu tieši priekšvēlēšanu laikā.

PS uzskata, ka, līdzās daudzām citām neskaidrībām, būtiskākie trūkumi LTV ģenerāldirektora plānā ir atteikšanās no tradicionālajām priekšvēlēšanu debatēm „Milžu cīņas” un šo debašu „izkaisīšana” pa dažādiem raidījumiem, kas nozīmē, ka auditorijai tiek apgrūtināta šo debašu uzklausīšana.

Tāpat auditorijai liegta iespēja novērtēt katra atsevišķa vēlēšanu apgabala deputātu kandidātus, jo šāds dalījums nav paredzēts. Kā zināms, šajās Saeimas vēlēšanās katrā vēlēšanu apgabalā tiek veidots pilnīgi atšķirīgs deputātu kandidātu saraksts, atsakoties no t.s. lokomotīvēm – par šo principu īpaši iestājās PS un šāda kārtība tagad arī noteikta likumā.

„Pilsoniskā savienība” vērš sabiedrības, NRTP un mediju uzmanību uz to, ka saskaņā ar Radio un televīzijas likuma 3.panta otro daļu raidorganizācijai, tostarp arī Latvijas Televīzijai, respektējot uzskatu daudzveidību, jāaizstāv neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideja, starptautiski atzītās cilvēktiesības, tai jādarbojas Latvijas sabiedrības interesēs. Vadoties no minētā likuma 55.un 56.panta, Latvijas Televīzijai kā vienam no nacionālā pasūtījuma izpildītājam pēc iespējas plaši jāatspoguļo sabiedrībā pastāvošie uzskati, arī politiskie. Kota plānā tas nav nodrošināts.

PS īpaši uzsver to, ka E. Kota priekšlikums „boikotēt politiķus”, ierobežojot deputātu kandidātu diskusijas tiešraidēs, pieļauj maksātspējīgāko partiju politisko reklāmu dominēšanu sabiedriskajātelevīzijā, un tas ir vērtējams kā negodīga konkurence. Līdz ar to atsevišķiem politiskajiem spēkiem var tikt dota iespēja pastiprināti ietekmēt sabiedrību nevis ar savu racionālo argumentu kvalitāti, bet gan ar savu argumentu „prezentēšanas” kvantitāti maksas reklāmās.

PS aicina demokrātiju (tautas varu) nepārvērst par plutokrātiju (naudas varu), kad ar polittehnoloģisko līdzekļu palīdzību tiek mazināta vēlētāju brīva griba un netiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visām politiskajām partijām, kas startē vēlēšanās.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Radio un televīzijas likuma 41.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, 46.panta ceturto daļu, septītās daļas 5.punktu un devīto daļu, PS valde lūdz Latvijas Nacionālo radio un televīzijas padomi izvērtēt Latvijas Televīzijas ģenerāldirektora E.Kota paziņojumu „Par priekšvēlēšanu raidījumiem Latvijas televīzijā pirms 10. Saeimas vēlēšanām” un atklāti informēt sabiedrību par savu viedokli.

Dalies ar ziņu