Skip to main content

Premjera uzruna, atklājot Axon Cable jauno ražošanas cehu

Man ir patiess prieks būt ar jums šodien, šeit, šajā jūsu uzņēmumam svarīgajā brīdī. Un tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, es gribētu pateikties Axon Cable par uzticību Latvijai. Uzņēmums ir Latvijā nu jau 12 gadu, tas ir dzīvojis līdzi mūsu valstij priekos un bēdās, piedzīvojis Latvijas iestāšanos ES, kopā ar mums pārdzīvojis dziļu finanšu un ekonomisko krīzi, kāda jebkad skārusi Latviju tās neatkarības laikā, spējis izdzīvot, mobilizēties un, kā redzam, arī paplašināties. Laika gaitā auguši gan saražotās produkcijas apjomi, gan radīto darbavietu skaits, īpaši gribētu uzsvērt tieši pēdējo, jo no sākotnēji 20 strādājošiem uzņēmums ir izaudzis līdz 400 darbiniekiem, kas ir iespaidīgs skaitlis privātajam darba devējam ne tikai reģionālā, bet arī nacionālā mērogā. Īpaši priecē, ka šīs darbavietas ir radītas Latgalē, kur kopš janvāra kopumā ir radītas 120 tiešās darbavietas. Es zinu, ka ir bijis brīdis, kad uzņēmums ir bijis tuvu slēgšanai un aiziešanai no Latvijas, tādēļ mēs patiesi novērtējam šo Axon Cable uzticību Latvijai un izsakām pateicību uzņēmuma vadībai kā Francijā, tā arī Latvijā par tā veiksmīgo darbību, kas devusi savu artavu valsts ātrai un sekmīgai izejai no krīzes.

Otrkārt, Francijas uzņēmuma darbības paplašināšanās ir svarīga arī Latvijas un Francijas savstarpējo ekonomisko attiecību kontekstā. Francija ir otra lielākā ES ekonomika, bet Latvijai tā ir tikai 14. lielākais eksporta partneris, savukārt pēc uzkrāto investīciju apjoma ar 58,2 miljoniem eiro 2011.gadā Francija bija tikai 18.lielākais investors. Šis fakts norāda uz to, ka ekonomiskās sadarbības jomā mūsu valstīm ir liels neizmantots potenciāls. Axon Cable ir precīzs piemērs tam, kādas Francijas investīcijas mēs labprāt redzētu Latvijā kuplākā skaitā. No savas puses gribētu atzīmēt, ka investīciju piesaiste, kopā ar valsts konkurētspējas celšanu un eksporta veicināšanu, ir bijusi un būs starp valdības trim galvenajām prioritātēm. Kā pierādījums tam ir manis 2010.gadā izveidotā augsta līmeņa investīciju padome, kas regulāri strādā pie tā, lai uzlabotu investīciju vidi Latvijā. Padome ir apstiprinājusi investīciju piesaistes stratēģiju un šobrīd šī stratēģija tiek virzīta izskatīšanai valdībā. Paralēli tam, padomes uzmanības centrā ir darbs ar esošajiem investoriem jeb investīciju pēcapkalpošana, jo liela daļa jauno investīciju radīta tieši jau darbojošos investīciju projektos. Arī šeit es gribētu uzteikt Axon Cable darbību Latvijas, kā investīciju mērķa valsts popularizēšanā Francijā.

Kā jau tikko minēju, trīs svarīgākās šīs valdības ekonomiskās politikas prioritātes ir valsts konkurētspējas celšana, investīciju piesaiste un eksporta veicināšana. No šī viedokļa jūsu uzņēmuma pienesums mūsu valsts ekonomikas attīstībai ir īpaši svarīgs. 2011.gadā SIA Axon Cable spējusi saražot preces apmēram 20 miljonu eiro vērtībā, 99% no saražotā ir aizgājis eksportam uz tādām valstīma kā Francija, Lielbritānija, ASV, Ķīna, Meksika. Turklāt, šeit mēs runājam par to, ko sauc par eksportu ar augstu pievienoto vērtību. Nav noslēpums, ka Axon Cable klienti ir tādi tehnoloģiju giganti, kā Airbus, Bosch, Alcatel, Motorola, Siemens, un šeit es nosaucu tikai dažus no tiem. Axon ražo produkciju, kas tiek izmantota gan kosmiskajā industrijā un aviācijā, gan autobūvē un telekomunikāciju nozarē. Kā jums jau zināms, 2010 un 2011.gados tieši strauji augošais eksports bija tas, kas lielā mērā palīdzēja Latvijai atkopties no krīzes. Eksporta apjomu pieaugums par 30% gadā bija labākais pierādījums tam, ka valsts ekonomiskajā sistēmā ir notikusi būtiska pārstrukturēšanās un Axon Cable ir uzņēmums, kas devis lielu ieguldījumu tieši tajā eksporta egmentā, kas mums šobrīd ir vissvarīgākais, proti – eksportā ar augstu pievienoto vērtību.

Izmantojot izdevību, gribēju apsveikt arī Daugavpils pilsētas domi ar šo jauno investīciju projektu un uzsvērt to, ka tieši pašvaldības ir vistuvāk investoriem un bieži vien no pašvaldībām ir atkarīgs, vai investors paliek Latvijā vai dodas tur, kur vietējās varas iestādes ir ieinteresētākas un pretimnākošākas investīciju projektiem.

Ar šo ļaujiet man novēlēt Axon Cable sekmīgu uzņēmuma darbību Latvijā un ceru, ka šis nav pēdējais uzņēmuma paplašināšanās posms un no savas puses apliecinu, ka jūsu darbība Latvijā valdībai ir ļoti svarīga.

Paldies!

Dalies ar ziņu