Skip to main content

Premjers mudina sakārtot mājaslapās pieejamo informāciju

Lai uzlabotu komunikāciju ar sabiedrību un pilnvērtīgi nodrošinātu iedzīvotāju tiešās saziņas iespējas ar valsts pārvaldē strādājošajiem, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzdevis ministrijām un to padotības iestādēm uzlabot mājaslapās pieejamo informāciju, norādot institūcijas apmeklētāju pieņemšanas kārtību, kā arī publicējot pilnu darbinieku kontaktu katalogu.

„Aicinu šo informāciju publicēt pārskatāmā un mājaslapu lietotājiem ērti pieejamā vietā,” savā rezolūcijā uzsver V. Dombrovskis.

Iesniegumu likums paredz, ka iestādēm ir jābūt pieejamām apmeklētājiem – apmeklētāju pieņemšanas laikus un kārtību nosaka iestādes vadītājs, nodrošinot, lai apmeklētāji tiek pieņemti pēc iespējas viņiem izdevīgākā laikā. Tāpat normatīvais regulējums paredz ierēdņu un darbinieku kontaktinformācijas publicēšanu mājaslapās, norādot amatpersonu vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru un e – pasta adresi. Nereti iedzīvotāji un nevalstisko organizāciju pārstāvji aicinājuši publiskot plašāku informāciju, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams sazināties ar konkrētu amatpersonu, kas, piemēram, atbild par konkrēta likumprojekta sagatavošanu.

Pēc centrālo valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu apsekošanas tika konstatēts, ka vairāku ministriju tīmekļa vietnēs nav norādīta apmeklētāju pieņemšanas kārtība vai ziņas sniegtas nepilnīgi. Tāpat divos gadījumos konstatēts, ka kontaktu katalogā ievietota tikai vispārīga kontaktinformācija par struktūrvienībām kopumā.

Atgādinām, ka Ministru prezidenta un Ministru kabineta apmeklētājus pieņem un konsultē Komunikācijas departamenta darbinieki katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00, kā arī katra mēneša pirmajā pirmdienā ārpus ierastā darba laika – no plkst. 9:00 līdz 19:00. Pērn uzklausīts 401 Ministru kabineta apmeklētājs, sniedzot informāciju par valdības darbu, kā arī konsultējot cilvēkus par iesniegumu noformēšanu un dažādu problēmu risināšanas iespējām. 

Dalies ar ziņu