Skip to main content

Premjers un finanšu ministrs tikās ar starptautisko aizdevēju tehniskās misijas pārstāvjiem

No šā gada 3. līdz 11. oktobrim Latvijā darbojās starptautisko aizdevēju (Starptautiskā Valūtas fonds, Eiropas Komisija) tehniskā misija, kuras mērķis bija sagatavoties pēdējai pārskata misijai, kas notiks šogad no 26. oktobra līdz 7. novembrim. Šīs misijas ietvaros notika vairākas aizdevēju tikšanās ar valdības pārstāvjiem, kā arī nozaru ministriju ekspertiem.

Starptautisko aizdēvēju tehniskās misijas pārstāvji pozitīvi novērtēja fiskālās konsolidācijas rezultātā sasniegtos ekonomikas rādītājus pēc šā gada budžeta grozījumiem, kā arī pauda pozitīvas Latvijas ekonomikas attīstības nākotnes prognozes.

Veicot sagatavošanās darbus, tehniskās misijas pārstāvji ar valdības un nozaru ministriju pārstāvjiem pārrunāja vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības prognozes un tendences 2012. gadam, nākamā gada valsts budžeta izvedi, kā arī citus nozīmīgus jautājumus, piemērām, Fiskālās disciplīnas likumprojekta turpmāko virzību.

Jānorāda, ka konkrētus lēmumus šīs vizītes ietvaros nebija paredzēts pieņemt. Par Latvijai nozīmīgiem jautājumiem tiks lemts pārskata misijas laikā oktobra beigās un novembra sākumā. Svarīgākais uzdevums starptautisko aizdevēju pārskata misijas laikā būs vienoties par 2012. gada valsts budžetu un tā ietvaros veicamās fiskālās konsolidācijas apmēriem, tostarp, pārliecinot EK un SVF pārstāvjus par Latvijas ekonomikas izaugsmes ilgtspēju, ēnu ekonomikas apkarošanas efektivitāti un nepieciešamību budžeta veidošanā ņemt vērā tās pozitīvo efektu.

Kā parasti misijas noslēgumā tiks sagatavota un parakstīta Nodomu vēstule Starptautiskajam Valūtas fondam un Saprašanās memorands ar Eiropas Komisiju.

Pārskata misijas laikā par pieņemtajiem lēmumiem tiks informēta arī sabiedrība.

Finanšu ministrija atgādina, ka saskaņā ar vienošanos ar starptautiskajiem partneriem šā gada 22. decembrī plānots slēgt starptautisko aizdevumu programmu Latvijai.

Par starptautisko aizdevumu:

Starptautiskā aizņēmuma programmas apjoms Latvijai tika plānots 7,5 miljardu eiro apmērā. Ņemot vērā, ka valsts ekonomiskā un finanšu situācija ir uzlabojusies, Latvijai nav nepieciešams pilnā apmērā saņemt aizdevuma pieejamo finansējumu. Līdz šim ir izmantoti 4,4 miljardi eiro. Starptautiskā aizdevuma programmu paredzēts noslēgt šā gada 22. decembrī.

Latvija saņemto finansējumu plāno atmaksāt, starptautiskajā finanšu tirgū pārfinansējot valsts parādu. Latvija šī gada jūnijā veiksmīgi atgriezās starptautiskajos finanšu tirgos, emitējot desmit gadu obligācijas 500 miljonu ASV dolāru vērtībā. Ar šo emisiju apliecināta Latvijas spēja patstāvīgi finansēt budžeta vajadzības un ir ielikts drošs pamats aizņēmumu sekmīgai pārfinansēšanai turpmākajos gados publiskajos finanšu un kapitāla tirgos. Arī turpmāk plānots organizēt ikgadējas publiskas valsts parāda vērtspapīru emisijas un prioritāri nodrošinot investoru bāzes diversificēšanu (Eiropā, ASV un Āzijā).

Papildu informācija par starptautisko aizdevumu Finanšu ministrijas mājas lapā.

Foto no tikšanās
Audio no mediju brīfinga

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu