Skip to main content

RD frakciju bloks „Vienotība”: Ušakovam nezinot Dripe saglabājis savu amatu

RD frakciju bloka „Vienotība” deputāti informē, ka līdz komiskai situācijai nonācis jautājums par pašvaldības aģentūras „Rīgas arhitekta birojs” turpmāko likteni, jo nākamajā Pilsētas attīstības komitejas sēdē plānots skatīt minētā biroja darba plānu 2011. gadam, bet par atbildīgo izpildītāju nozīmēts Jānis Dripe, ar kuru RD nav pagarinājusi darba līguma attiecības.

Vēl nesen RD priekšsēdētājs Nils Ušakovs apgalvoja, ka plānots izsludināt konkursu uz šobrīd vakanto pilsētas galvenā arhitekta vietu, ka plānots rīkot diskusiju, lai spriestu par arhitekta biroja nepieciešamību vispār. Tikai pēc vairākkārtējiem opozīcijas deputātu pieprasījumiem izskatīt pilsētās arhitekta biroja turpmākās attīstības plānus atbildīgajā komitejā, šis jautājums nav iegūlis atvilktnē. Pilsētas attīstības komitejas darba kārtībā beidzot iekļauts jautājums par Rīgas pilsētas arhitekta biroja darba plānu 2011. gadam. Kuriozākais ir tas, ka sagatavotajā lēmuma projektā plānots uzdot Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktoram Jānim Dripem nodrošināt Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” 2011. gada darba plāna īstenošanu. Vēl vairāk, izstrādātais 2011. gada darba plāns orientēts uz pēctecīgu piecu gadu darba turpinājumu. „Ušakova „labā roka nezina ko kreisā dara” un RD priekšsēdētāja vārdi slēpti maldu plīvurā”, šādu secinājumu var izdarīt iepazīstoties ar Pilsētas attīstības komitejas sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, norāda deputāts Olafs Pulks.

 

Dalies ar ziņu