Skip to main content

RD nav ziņu par ugunsdrošības sistēmām izglītības iestādēs

RD Īpašuma departamentam nav ziņu par pašu paveikto un nav skaidras vīzijas par turpmāk veicamajiem būvniecības un remontdarbiem Rīgas pilsētas izglītības iestādēs. „Vienotības” RD bloka deputāti š.g. 10.februārī nosūtīja vēstuli RD Īpašuma departamentam, kurā tika lūgts sniegt informāciju par Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu ēku aprīkošanu ar ugunsdrošības signalizācijas ierīcēm, precīzi norādot iestādes, kuras jau ir aprīkotas ar ugunsdrošības signalizācijas sistēmām, iestādes, kurās ierīkotās ugunsdrošības signalizācijas nav darba kārtībā un, kurās 2011. gadā paredzēts ierīkot ugunsdrošības signalizācijas, kā arī iesniegt rīcības plānu 2012. gadam.

RD lietvedības noteikumi nosaka, ka uz deputātu pieprasījumu jāatbild ne vēlāk kā 15 dienu laikā, bet līdz šim brīdim atbilde nav saņemta.

„Ja vajadzīgs vairāk kā mēnesis, lai sagatavotu šādu informāciju, acīmredzams ir tas, ka atbildīgajām institūcijām nav skaidrs, kas ir izdarīts un kur turpmāk tiks ieguldīti līdzekļi,” skaidro opozīcija.

RD opozīcijas deputātiem ir bažas, ka pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi netiek izlietoti efektīvi.

 

 

Dalies ar ziņu