Skip to main content

Reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā vairos to ienesīgumu

Rīt, 5. aprīlī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis vadīs Reformu vadības grupas sēdi, kurā tiks lemts par valsts kapitālsabiedrību daļēji centralizētas pārvaldības modeli. Šīs reformas mērķis ir palielināt valsts īpašumā esošo kapitālsabiedrību ienesīgumu un vērtību, uzlabot to pārvaldes caurskatāmību, kā arī atbrīvot ministrijas no tām neraksturīgām funkcijām.

Reformu vadības grupas sēde no plkst. 9:30 Ministru prezidenta zālē (Ministru kabineta 3. stāvā). Sākumā paredzēta foto un video iespēja. Pēc sēdes Ministru prezidenta Valda Dombrovska atbildes uz mediju jautājumiem.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis: „Valsts īpašumā ir vairāk nekā 140 uzņēmumu kapitāldaļas. Pētījumi norāda, ka atdeve no valsts ieguldījumiem šajos uzņēmumos varētu būt krietni lielāka, taču priekšnoteikums ir vienotu kritēriju ieviešana to pārvaldīšanā, kas fokusēti uz skaidru mērķi – vairot valsts ieguldījumu vērtību un palielināt ienesīgumu.”

Piedāvātais modelis paredz veidot kompaktu un profesionālu iestādi – Centralizētās pārvaldības institūciju, kuras uzdevums ir nodrošināt vienotu korporatīvās pārvaldības standartu ieviešanu valsts kapitālsabiedrībās un to finanšu darbības efektivitātes un noteikto finanšu mērķu sasniegšanas analīzi.

Plānots, ka CPI uzsāks darbu ar 2013. gadu, vispirms atbilstoši valsts kapitālsabiedrību izvērtējuma rezultātiem pārņemot valsts kapitālsabiedrību, kuras nodarbojas ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kā arī to kapitālsabiedrību, kurās valstij ir mazākuma akcionāra statuss, pārvaldīšanu. CPI varētu tikt nodota tādu uzņēmumu kā LMT (valstij pieder 39,7% kapitāldaļu), Latgales enerģētika (2%), Rīgas Siltums (48,99%), Jelgavas siltumtīklu uzņēmums (24%), Latvijas olimpiskā vienība (29%), Rīgas kinostudija (24,1%), kā arī citu uzņēmumu kapitāldaļu pārvaldība.

Tāpat ir virkne kapitālsabiedrību, kuru funkcijas faktiski neatbilst kapitālsabiedrības statusam, tiks apsvērta to pārveidošana par iestādēm vai aģentūrām.

Pēc valsts kapitālsabiedrību daļēji centralizētas pārvaldības modeļa apstiprināšanas Reformu vadības grupā plānots to virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 24. aprīlī.

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected] 

Dalies ar ziņu