Skip to main content

Reirs ar EK komisāri pārrunā Kohēzijas politikas lomu Latvijas ekonomiskajā izaugsmē

FOTO no tikšanās

Pirmdien, 11. maijā, finanšu ministrs Jānis Reirs Briselē tiekas ar Eiropas Komisijas reģionālās politikas un pilsētpolitikas komisāri Korinu Krecu (Corina Crețu). Tikšanās laikā tiek pārrunāti jautājumi saistībā ar Kohēzijas politikas nozīmi Latvijas ekonomiskajā izaugsmē un jūnijā gaidāmo neformālo Kohēzijas ministru padomi Rīgā.

“Priecājos tikties ar EK komisāri un pārrunāt Kohēzijas politikas aktualitātes. Uzskatu, ka Latvijas Prezidentūras laikā jāvelta pūles, lai izveidotu stabilu pamatu sekmīgas Kohēzijas politikas ieviešanai jaunajā ES fondu plānošanas periodā,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Ministrs uzsvēra, ka Latvijai ES fondi jaunajā plānošanas periodā ir nozīmīgākais investīciju avots, kas sekmēs jaunu darbavietu radīšanu un veicinās tautsaimniecības izaugsmi. “Uzskatu, ka šāda pieeja, kad Kohēzijas investīcijas ir vērstas uz rezultātu, nevis vienkāršu līdzekļu apgūšanu, ir jāpiemēro visos reģionos Eiropā,” pārliecināts ministrs.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi saistībā ar gatavošanos neformālajai Kohēzijas ministru padomei Rīgā 8. un 9. jūnijā. Padomē paredzēts diskusijas fokusēt uz jau ieviestiem pozitīviem Kohēzijas politikas reformas elementiem, kā arī pārrunāt plašāku finanšu instrumentu pielietojumu un pietiekošu administratīvās kapacitātes nodrošināšanu politikas ieviešanai.

“Attiecībā uz finanšu instrumentiem ir būtiski nodrošināt, lai tiktu rastas atbildes uz praktiskiem ieviešanas jautājumiem, radot juridisko paļāvību. Tāpat būtiski veicināt finanšu instrumentu un grantu kombinācijas iespējas ar EK vadlīniju palīdzību. Manuprāt, tas ļautu dalībvalstīm izšķirties par plašāku finanšu instrumentu pielietojumu,” tā finanšu ministrs Jānis Reirs.

Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par šobrīd Latvijā īstenotiem lielajiem investīciju projektiem.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr. (+371) 67095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu