Skip to main content

Reirs Dobeles mēram: jaunie ES fondu vadības pamatprincipi atvieglos pašvaldību darbu

3. jūlijā Saeimā pieņemtais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums nosaka jaunus ES fondu vadības pamatprincipus Latvijā, un tie atvieglos darbu gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem. Tā šodien, 4. jūlijā, uzsvēra Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītājs Jānis Reirs, tiekoties ar Dobeles novada pašvaldības vadītāju Andreju Spridzānu.

Abas puses sarunā uzsvēra, ka līdz šim ES fondu līdzekļu apguvi raksturoja pārāk liels administratīvais un birokrātiskais slogs un dažādi projektu iesniegšanas, izvērtēšanas un uzraudzības kritēriji. Tagad, līdz ar jaunā likuma pieņemšanu, birokrātiskais slogs būtiski mazināsies – būs desmit sadarbības iestādes un viena uzraugošā iestāde. Jaunā kārtība arī paredz lielāku koncentrāciju un skaidrāku mehānismu, kā uzņēmējiem un pašvaldībām sadarboties ar institūcijām.

“Fondu vadības likums ES fondu pārvaldības sistēmu padara caurskatāmāku un efektīvāku, lai netiktu atkārtotas 2007.-2013.gada ES fondu apguves periodā pieļautās kļūdas,” sarunā uzsvēra J. Reirs. Tāpat pašvaldību un uzņēmēju darbu atvieglos vienots regulējums projektu iesniegšanā, izvērtēšanā un uzraudzībā, kā arī pilnveidota strīdu izskatīšanas kārtība; par to iepriekšējā periodā bija saņemts daudz sūdzību.

J. Reirs vizītes laikā Dobelē arī apmeklēja a/s „Dobeles Dzirnavnieks” un tikās ar Vienotības Dobeles nodaļu.

3. jūlijā Saeimā pieņemtais ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums ietver ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus 2014. – 2020.gadā, tostarp ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, uzraudzības komitejas darbības pamatnoteikumus un sastāvu, deleģējumu Ministru kabinetam noteikt, kā tiek nodrošināti ES fondu vadības posmi, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī informācijas atklātības nosacījumus attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar projektiem.

Jaunais tiesiskais regulējums paredz samazināt ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju skaitu. Tiks ieviests vienas pieturas aģentūras princips, un finansējuma saņēmējam turpmāk būs tikai viena sadarbības iestāde, kura gan izvērtēs projektu iesniegumus, gan slēgs līgumus un vienošanās par projektu īstenošanu.

Likumā tiek precīzi noteikts funkciju sadalījumu starp ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām – vadošo iestādi, atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādi, tā novēršot funkciju dublēšanos, kā arī izslēdzot interpretācijas iespējas attiecībā uz funkciju pārdali un atbildībām.

Fondu administrēšanā plānots ieviest pakārtoto aktu un iekšējo procedūru vienkāršošanas pasākumus, tādējādi mazinot slogu gan finansējuma saņēmējam, gan ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām.

Jaunajā plānošanas periodā tiks skaidrāk noteiks regulējums informācijas pieejamībai par projektu iesniegumiem un apstiprinātajiem projektiem. Lai veicinātu atklātību un caurspīdīgumu ES fondu ieviešanā, sabiedrībai būs pieejams plašāks informācijas apjoms. Turpmāk arī pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasinātu publisku personu un citu valsts pārvaldes iestāžu projektu iesniegumu lietas būs vispārpieejamā informācija, izņemot projekta budžeta kopsavilkumu, tostarp indikatīvo projekta izmaksu plānu.

Informāciju sagatavoja:
politiskā partija VIENOTĪBA

Dalies ar ziņu