Skip to main content

Reirs: esam pacēluši prezidējošās valsts kvalitātes latiņu ļoti augstu

Piektdien, 19. jūnijā, finanšu ministrs Jānis Reirs pēc pēdējās Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) sanāksmes Latvijas prezidentūrā ar lielu gandarījumu un pateicību atskatījās uz aizvadītā pusgada darbu.

Apzinoties ārkārtīgi būtisko investīciju nozīmi, lai atgrieztos uz ilgtspējīgas izaugsmes ceļa, gan Eiropai kopumā, gan katrai dalībvalstij, Latvijas Prezidentūrai prioritārais darbs bija ar Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda Regulu.

“Neskatoties uz šī jautājuma sarežģītību, mēs sev izvirzījām ambiciozus un pat grūti sasniedzamus mērķus. Regulas pieņemšanā mēs saskatījām lielisku iespēju Eiropas Savienībai demonstrēt savu saliedētību un neatlaidību vienota mērķa sasniegšanai. ESIF ir labs sākums ceļā uz izaugsmi, ko izjutīs gan valstis, uzņēmumi, gan iedzīvotāji,” pārliecināts finanšu ministrs.

Vēl viens no ļoti nozīmīgajiem jautājumiem, ko Eiropadome uzdeva risināt prezidentūrai, bija stiprināt cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu gan globālā, gan ES līmenī.

Tāpat Padome ir panākusi vienošanos par vispārēju pieeju Banku strukturālās reformas Regulai. Šī vienošanās seko ilgam un sarežģītam sarunu procesam Padomē, kas tika uzsākts pirms vairāk nekā gada un ar šī gada sākumu turpinājās Latvijas prezidentūras vadībā. Diskusijas Padomē šodien ir sekmīgi noslēgušās.

Atskatoties uz pusgadā paveikto, ir panākts nozīmīgs progress arī citos jautājumos, kā arī pieņemti svarīgi gala lēmumi.

“Vēlos atkal un atkal pateikties dalībvalstīm par pragmatisko un pašaizliedzīgo pieeju, kā arī par izrādīto atbalstu un uzticību Latvijas prezidentūrai. Tas ir izcils operatīva darba un labas sadarbības piemērs. Ir pierādījies, ka svarīgi lēmumi Eiropā var tikt pieņemti ļoti ātri. Bet jo īpašs paldies manai lieliskajai komandai par radošu un nenogurstošu darbu visu šo laiku. Jūs esat lieliski!”, tā ministrs.

Nākamā prezidējošā valsts no šā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim būs Luksemburga.

Informācijas sagatavotājs:
Ieva Pužule
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr. (+371) 67095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu