Skip to main content

Reirs iesniedz jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli Saeimā

Otrdien, 14. aprīlī, finanšu ministrs Jānis Reirs iesniedz jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli izvērtēšanai Saeimā. Noslēdzot reģionālo darba vizīšu pirmo posmu Latvijas reģionos, ministrs un ministrijas speciālisti ir tikušies ar 77 pašvaldību vadītājiem vai to pārstāvjiem, lai pilnvērtīgi apspriestu jauno koncepciju. Tie ir 65 % no visām pašvaldībām.

“Esmu pateicīgs visu pašvaldību vadītājiem, kas aktīvi iesaistījās jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa izstrādē un apspriešanā. Finanšu ministrija savu darbu ir pabeigusi rekordlaikā un nu nododu to izvērtēšanai Saeimai. Esmu pārliecināts, ka parlamentā vēl turpināsies diskusijas par šo jauno piedāvājumu, taču aicinu Saeimu nekavēties ar jaunā likumprojekta izstrādi un pieņemšanu. Jaunajam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelim ir jāsāk strādāt no 2016.gada 1.janvāra,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis ir orientēts uz līdzsvarotu resursu pieejamību pašvaldībām, lai tās spētu nodrošināt savas pamatfunkcijas. Tomēr ne mazāk būtisks jaunā modeļa mērķis ir veicināt pašvaldību ieinteresētību attīstīt saimniecisko darbību savā teritorijā un sekmēt ekonomikas izaugsmi, jo nodokļu ieņēmumu pieaugums visām pašvaldībām dos arī izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu.

PFI modelis izstrādāts finanšu ministra Jāņa Reira vadībā, sadarbojoties un ieklausoties pašvaldību vadītāju ieteikumos ministra izveidotajā Konsultatīvajā padomē par pašvaldību finanšu jautājumiem, kā arī vizītēs, tiekoties ar pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem.

Jaunais modelis ir vienkāršs un caurskatāms. Tas ļaus pašvaldībām ilgtermiņā vienkāršāk plānots savas finanses. Tāpat jaunais modelis izmainīs valsts budžeta dotācijas sadales principus – sadalīs to proporcionāli starp pašvaldībām, tuvinot tās pašvaldībai ar vislielākajiem ieņēmumiem uz vienu nosacīto iedzīvotāju. PFI sistēmas ieviešanas gadā tiks arī nodrošināts, ka nevienai pašvaldībai izlīdzinātie ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nesamazinās. Vienlaikus tiek būtiski vienkāršota modeļa aprēķina formula. Tajā saglabāti arī labākie jau esošās sistēmas principi.

Finanšu ministrs Jānis Reirs jauno modeli ir pārrunājis arī ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, kurš novērtēja ministrijas līdzšinējo veikumu PFI likumprojekta izstrādāšanā un sadarbību ar pašvaldībām. Tāpat Valsts prezidents uzsvēra, ka jauno modeli nepieciešams apstiprināt pēc iespējas ātrāk, lai to varētu pielietot jau no 2016. gada. Tam piekrīt arī pašvaldību vadītāji.

Finanšu ministrs un ministrijas speciālisti ir atvērti diskusijām ar pārējām pašvaldībām, lai klātienē vēl pārrunātu jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli. Piemēram, tuvākajā laikā vairākas ministra reģionālās vizītes notiks Kurzemē un Latgalē.

Ppaildus informācija:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas departamenta direktors
Tālr. 67083850
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu