Skip to main content

Reirs: izdevumu pārskatīšanai jākļūst par neatņemamu budžeta sagatavošanas sastāvdaļu

Šobrīd, kad pieņemts 2016. gada budžets, Finanšu ministrija (FM) kopā ar valdības sociālajiem partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību – jau sākusi plānot darbu pie 2017. gada budžeta izdevumu pārskatīšanas un vidēja termiņa nodokļu pamatnostādņu izstrādes.

“2017. gada valsts budžeta sagatavošanā Finanšu ministrija plāno nodrošināt citādu pieeju kā līdz šim. Jau šobrīd ar sociālajiem partneriem esam vienojušies par to, kā turpināsim darbu pie jaunajām nodokļu pamatnostādnēm un budžeta bāzes izdevumu pārskatīšanas. Sociālā dialoga sekmēšana un partneru viedoklis šajā procesā mums ir īpaši svarīgs,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Līdz ar nākamā gada valsts budžetu 30. novembrī pieņemtie grozījumi likumā par budžeta un finanšu vadību paredz pastāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu. To Finanšu ministrija sadarbībā ar kolēģiem nozaru ministrijās plāno uzsākt jau tagad, strādājot pie 2017. gada valsts budžeta sagatavošanas.

Runājot par izdevumu pārskatīšanu, ministrs uzsver: “Nozaru izdevumu pārskatīšana ļaus mums tos definēt prioritārā secībā un nodrošināt efektīvāku finansējuma izlietojumu. Jau tagad tā ir vairāku Eiropas Savienības valstu prakse, kuru vēlamies pārņemt arī mēs. Izdevumu pārskatīšanai jākļūst par neatņemamu budžeta sagatavošanas sastāvdaļu arī Latvijā.”

Tādējādi regulāri tiktu optimizēti valsts budžeta izdevumi un izvērtēta to atbilstība valsts prioritātēm un mērķiem, nodrošinot valdības kontroli pār izdevumu līmeni. Šādā veidā tiktu pārņemta labākā citu Eiropas Savienības valstu prakse, jo kopš 2013. gada savus izdevumus pārskata tādas valstis kā Lielbritānija, Nīderlande, Zviedrija, Dānija, Īrija, Francija, Itālija, pievēršoties visaptverošai izdevumu pārskatīšanai plašā jomu spektrā.

Jaunā izdevumu pārskatīšanas kārtība paredz ciešu sadarbību un praktisku priekšlikumu sniegšanu starp ministrijām un sociālajiem partneriem. FM būtu vadošā loma šajā procesā. Rezultātā FM sniegs priekšlikumus valdībai, lūdzot atteikties no tādu programmu finansēšanas, kas ir zaudējušas savu aktualitāti vai nav devušas gaidāmo rezultātu. Tādējādi finansējums no zemākas prioritātes budžeta programmām tiktu pārvirzīts uz nepietiekami finansētām programmām. Izdevumu pārskatīšanas galvenie parametri un termiņi būs definēti budžeta grafikā.

Tāpat jau šobrīd ir uzsākts darbs pie jauno nodokļu politikas pamatnostādņu 2017. – 2020. gadam izstrādes. To mērķis ir nodrošināt stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, kas vērsta uz tautsaimniecības izaugsmi un konkurētspēju. Būtisks to mērķis ir arī ienākumu nevienlīdzības mazināšana, vienlaikus nodrošinot stabilus un pietiekamus nodokļu ieņēmumus.

Starp pamatnostādņu aktuālajiem diskusiju jautājumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi, kapitāla nodokļu pārskatīšana, veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu ieviešana, progresīvās ienākuma nodokļa sistēmas ieviešanas izvērtēšana, dabas resursu nodokļa likmju un apliekamo objektu pārskatīšana un citi nodokļu politikas jautājumi.

Plānots, ka darbs pie šī dokumenta projekta izstrādes varētu beigties jau nākamā gada vidū.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu