Skip to main content

Reirs: Mentori palīdzēs cilvēkiem ar invaliditāti atrast darbu

Ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti turpmāk tiks ieviestas specializētas motivācijas programmas un sociālā mentora pakalpojumi.

To nosaka Labklājības ministra rosinātie "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"", kas otrdien, 5. septembrī, apstiprināti valdības sēdē.

„Sarunās ar nevalstiskajām organizācijām sadzirdējām, ka cilvēkiem ar invaliditāti darba meklēšanā nozīmīgs atbalsts būtu individualizēta pieeja.

 

Nav šaubu, ka labākie padomdevēji un motivācijas uzturētāji ir speciālisti ar ikdienas praktisko pieredzi un uzkrātajām zināšanām saskarsmē un darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti,"

 

uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Atbalsts un motivācijas programmas bezdarbniekiem veidotas ar mērķi veicināt iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā, mazinot sociālās atstumtības riskus.

Projektā iekļautas prasības un noteikti kritēriji pakalpojuma sniedzējiem. Pakalpojuma sniedzējus bezdarbnieki varēs izvēlēties, primāri vadoties pēc funkcionālo traucējumu veida, jo pieredze un tehniskā bāze darbā ar cilvēkiem ar dažādiem funkcionālo traucējumu veidiem ir atšķirīga.

Noteikumi izstrādāti ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti. Pakalpojums tiks finansēts, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Tas būs pieejams Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Dalies ar ziņu