Skip to main content

Reirs: nepietiekama atbalsta gadījumā risks palielināt sociālo spriedzi sabiedrībā

Kopumā dažādu jaunu pasākumu nodrošināšanai sociālajā jomā 2017.gadā papildu būtu nepieciešami 27,9 milj. eiro. Tas paredzēts Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumos par nākamajā gadā īstenojamām jaunajām politikas iniciatīvām, par kurām 1.jūnijā LM informēja Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru.

„Sociālās atstumtības un nabadzības riskam Latvijā pakļautas vairākas iedzīvotāju grupas. To aizsardzībai ir jābūt nozīmīgai valdības izdevumu daļai, jo nepietiekamas izpratnes un atbalsta gadījumā tiks palielināta sociālā spriedze visā sabiedrībā,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs, norādot, „ka piedāvātās jaunās politikas iniciatīvas ietekmē vairāku sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu dzīves un ienākumu līmeni – pensionārus, cilvēkus ar prognozējamu invaliditāti un cilvēkus ar invaliditāti, ģimenes ar bērniem, ārpus ģimeniskās aprūpes esošos bērnus, bērnus krīzes situācijās.”

Vairāk nekā 324 tūkst. eiro nepieciešami, lai 2017.gadā pilnveidotu materiālo atbalstu pensionāriem. Ierosinājumi paredz nodrošināt pensiju indeksāciju mazo pensiju saņēmējiem atkarībā no cilvēka darba stāža.

Attiecīgi 4,9 milj. eiro nepieciešami, lai attīstītu alternatīvas ģimenes aprūpes formas. Proti, paredzēts pilnveidot adoptētājiem sniegtā atbalsta sistēmu un ārpusģimenes aprūpes sistēmu, lai veicinātu ģimeniskā vidē (aizbildņi, audžuģimenes) balstītu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu attīstību un panāktu, ka bērni dzīvo labvēlīgā ģimeniskā vai ģimenei pietuvinātā vidē.

Savukārt tehnisko palīglīdzekļu klāsta pilnveidošanai un modernizācijai nākamgad papildu nepieciešami 434,5 tūkst. eiro. Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, ir nepieciešama regulāra esošo valsts nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu klāsta pārskatīšana. Iniciatīvas īstenošana mazinās rindas veidošanos un sekmēs iespēju savlaicīgi nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus cilvēkiem, kuriem nepieciešams šis pakalpojums.

261,1 tūkst. eiro 2017.gadā nepieciešami, lai nodrošinātu supervīziju aprūpē iesaistītajiem valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem un līgumorganizācijām. Attiecīgi 391,3 tūkst. eiro vajadzīgi, lai sniegtu valsts atbalstu profesionāla sociālā darba attīstībai pašvaldībās.

Vienlaikus, papildu finansējuma pieprasījumam 21,6 milj. eiro apmērā tiek virzīti arī administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem, t.sk. labklājības nozarē nodarbināto atalgojuma palielināšanai un sociālo garantiju pakāpeniskai nodrošināšanai, ēku uzturēšanas izdevumiem. Minētais finansējums ir būtisks, lai nozarē nodrošinātu kvalificēta personāla piesaisti, kā arī nodrošinātu vienlīdzīgus nosacījumus sociālo garantiju nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu