Skip to main content

Reirs: nozaru ministrijām jāizturas atbildīgi pret investīciju piesaisti Latvijai

Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomē (ECOFIN) panāktā vienošanās par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (EFSI) regulas projektu ir būtisks Latvijas prezidentūras sasniegums, jo to izdevies panākt rekordīsā laikā – vien 56 dienās.

“Rekordīsā laikā esam spējuši no sākotnējā regulas piedāvājuma izstrādāt kvalitatīvu, visaptverošu un caurskatāmu priekšlikumu Eiropas Stratēģisko investīciju fonda regulas projektam un panākt skaidru kompromisu. Esam panākuši, ka to atbalsta un novērtē visas Eiropas Savienības dalībvalstis,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.

Ņemot vērā panākto kompromisu, pēc iespējas drīz plānots uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu, lai politisku vienošanos par regulu panāktu pēc iespējas ātrāk.

Pēc vienošanās panākšanas par EFSI regulas projektu ECOFIN Finanšu ministrija plāno turpināt jau uzsākto darbu projektu identificēšanai un sagatavošanai, lai nodrošinātu EFSI finansējuma piesaisti projektiem Latvijā. Lai turpinātu darbu pie prioritāro projektu finansējuma saraksta uzturēšanas un jaunu projektu identificēšanas, plānots iesaistīt arī atbildīgo nozaru ministrijas.

“Jaunu investīciju piesaiste Eiropas ekonomikai ir ļoti būtiska. Tāpēc mums jāizturas atbildīgi pret Eiropas Stratēģisko investīciju fonda regulas iedzīvināšanu. Tā sniegs labumu gan mūsu valstīm, gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Tāpēc aicinu nozaru ministrijas ar lielu atbildību attiekties pret kvalitatīvu un dzīvotspējīgu projektu atlasi, lai piesaistītu investīcijas arī mūsu valstij,” norāda finanšu ministrs.

Šobrīd straujiem soļiem tuvojamies regulas apstiprināšanai. Tādēļ finanšu ministrs Jānis Reirs jau šobrīd aicina ministrijas apzināt savu nozaru projektus – potenciālos finansējuma saņēmējus. Šim nolūkam Finanšu ministrija tuvākajā laikā plāno izveidot arī darba grupu.

Šis finansējums kļūs pieejams projektu īstenošanai pēc EFSI regulas apstiprināšanas. Projektu finansējumu plānots piešķirt ES politiku mērķu realizēšanai, tai skaitā šādās jomās:

  • infrastruktūrā, ieskaitot transporta, enerģētikas (ieskaitot starpsavienojumus), digitālās infrastruktūras jomās;
  • investīcijas izglītībā un apmācībā, veselības aprūpē, pētniecībā un attīstībā, inovācijās, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās;
  • atjaunojamās enerģijas attīstībā, enerģētikā un taupīgā resursu izmantošanā;
  • infrastruktūras projektos vides, dabas resursu, pilsētvides un sociālās attīstības jomās;
  • uzlabojot piekļuvi finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Jau ziņots, ka kopumā laika periodā no 2015.- 2020. gadam tiks koncentrēts finansējums finanšu instrumentu veidā vairāk kā 315 miljardu eiro apmērā, lai veicinātu privāto un publisko investīciju piesaisti ES dalībvalstu ekonomikas attīstībai. Finansējums projektiem tiks sniegts aizdevumu, garantiju un citu finanšu instrumentu veidā, ko pēcāk būs jāatmaksā.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu