Skip to main content

Reirs: nozaru ministrijām nekavējoties jāturpina darbs ar projektiem ESIF finansējuma saņemšanai

Latvijas prezidentūra rekordīsā laikā ir panākusi vienošanos ar Eiropas Parlamentu par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) regulu. Otrdien, 2. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums par nepieciešamo turpmāko rīcību un kompetento institūciju noteikšanu, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas (EK) izstrādātā investīciju plāna ieviešanu Latvijā.

“Latvijai nepieciešamas investīcijas reālajā ekonomikā, lai sekmētu ilgtermiņa attīstību un konkurētspēju. Šobrīd, kad panākta vienošanās par ESIF regulu, aicinu nozaru ministrijas nekavējoties un ar atbildību turpināt darbu ar esošajiem projektiem un atlasīt jaunus. Tas nodrošinās būtisku atbalstu ne tikai lielajiem investīciju projektiem, bet arī maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir mūsu ekonomikas dzinējspēks,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Lai Latvijas projekti pretendētu finansējuma saņemšanai no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai un citām nozaru ministrijām jāturpina darbu ar prioritārajiem jau iepriekš atlasītajiem projektiem un jāatlasa jaunus projektus, kā arī jāsagatavo tos iesniegšanai Eiropas Investīciju bankā (EIB), izvērtējot nozaru attīstības prioritātes.

ESIF investīcijas plānots ieguldīt projektos tādās Eiropas Savienības (ES) politiku prioritārajās jomās kā zināšanu un digitālā ekonomika, enerģētikas savienība, transports, sociālā infrastruktūra, resursi un vide.

Ar ESIF regulējumu tiks izveidota arī neatkarīga ekspertu grupa projektu konsultēšanai – Eiropas Investīciju konsultāciju centrs (European investment advisory hub), kas sniegs konsultatīvu atbalstu projektu noteikšanā, sagatavošanā un attīstībā visā ES.

Plānots, ka Attīstības finanšu institūcija (AFI) “Altum” būs vienotā iestāde Latvijā, kas nodrošinās sadarbību ar šo konsultāciju centru un informēs Latvijas uzņēmējus par ESIF aktualitātēm. Jau tuvākajā laikā Finanšu ministrija un AFI “Altum” organizēs seminārus ieinteresētajām pusēm, tostarp pašvaldībām un ministrijām, par regulas praktisko īstenošanu Latvijā.

Jau ziņots, ka Investīciju plāns Eiropai paredz no 2015. līdz 2017. gadam Eiropas ekonomikai piesaistīt papildu investīcijas 315 miljardu eiro apmērā.

Informatīvo ziņojumu skatīt MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu