Skip to main content

Reirs: operatīva darba rezultātā Prezidentūras latiņu ceļam arvien augstāk

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē pirmajā pusē Finanšu ministrija ministra Jāņa Reira vadībā panākusi veiksmīgu rezultātu vairākos būtiskos jautājumos, ko atbalsta arī pārējās ES dalībvalstis. Rekordīsā laikā apstiprināts Vispārējās vienošanās teksts par Eiropas stratēģisko investīciju fondu, virzīti jautājumi par cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu. Tāpat ar politiskā trialoga vadību uzsākts ES 2016. gada budžeta izstrādes process.

“Operatīva darba un labas sadarbības rezultātā var panākt ļoti daudz. Vien trīs mēnešos esam strauji virzījušies uz priekšu, lai strādātu pie jautājumiem izaugsmes un labklājības veicināšanai, dažādu jomu regulējuma sakārtošanai. Arī otrajā Latvijas prezidentūras cēliena pusē mums šādi jāturpina, lai Prezidentūras latiņu paceltu arvien augstākā līmenī,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Viena no galvenajām iniciatīvām ES konkurētspējas veicināšanai, pie kā strādā Latvijas prezidentūra, ir Eiropas stratēģisko investīciju fonds (ESIF). Rekordīsā laikā jeb pusotrā mēnesī no sākotnējā piedāvājuma ir panākta Vispārējās vienošanās teksta apstiprināšana par ESIF. Jau tuvākajā laikā plānots uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu, lai politisko vienošanos par fondu panāktu pēc iespējas drīzāk. Paredzēts, ka šī iniciatīva ES piesaistīs papildu investīcijas 315 miljardu eiro apmērā.

Tāpat ar finanšu ministra Jāņa Reira vadīto politisko trialogu starp ES Padomi, Eiropas Komisiju (EK) un Eiropas Parlamentu (EP) Latvijas prezidentūra uzsākusi ES 2016. gada budžeta izstrādes procesu. Trialogā pausti viedokļi par vēlamajām prioritātēm, kas EK būtu jāatspoguļo 2016. gada ES budžeta priekšlikumā.

Ne mazāk būtiska aktualitāte ES ir cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvas nodokļu plānošanas gan pasaules, gan ES līmenī. Tādēļ Prezidentūra jau sagatavojusi visas nepieciešamās stratēģiskās vadlīnijas, lai cīņu pret nodokļu optimizēšanu visā ES padarītu vēl intensīvāku.

Ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko situāciju, Ekonomikas un finanšu padomē panākta vienošanās par jaunas makrofinansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainai 1,8 miljardu eiro apmērā. EP šo priekšlikumu apstiprināja 25. martā.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu