Skip to main content

Reirs: pievienošanās Stambulas konvencijai ir nepieciešama

Valdība otrdien, 10.maijā, pilnvaroja labklājības ministru Jāni Reiru parakstīt Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, pievienojot deklarāciju, ka Latvija piemēros Konvenciju atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē noteiktajiem principiem un noteikumiem.

„Tas, ka Latvijā, salīdzinot ar Eiropu, ir augstāks vardarbības līmenis, ir ļoti satraucoši. Tieši tāpēc šobrīd ir vitāli svarīga katra diena, lai panāktu konvencijas parakstīšanu. Tas ir dzīvības un veselības jautājums,” atzīst labklājības ministrs Jānis Reirs.

LM norāda, ka lielākā daļa konvencijas nosacījumu jau ir ietverti Latvijas normatīvajos aktos. Latvijas Republikas Satversme, tai pakārtotie normatīvie akti, kā arī politikas plānošanas dokumenti jau patlaban aizliedz spīdzināšanu, cietsirdīgu vai cieņu pazemojošu izturēšanos pret cilvēku. Turklāt Latvijā pēdējo gadu laikā ir veiktas būtiskas izmaiņas tiesību aktos, lai mazinātu vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm.

Piemēram, 2014. gada pavasarī stājās spēkā Civilprocesa likuma izmaiņas, kas dod iespēju cietušajiem lūgt pagaidu aizsardzību no vardarbības. 2015.gadā Latvijā ieviesa valsts rehabilitācijas programmas upuriem un vardarbības veicējiem. Daudzas no šīm aktivitātēm atbilst arī Konvencijas prasībām.

Vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē ir ļoti nopietna problēma ar tālejoši negatīvām sekām, kas pasaulē un arī Latvijā skar vidēji katru trešo sievieti un bērnu, un nelabvēlīgi ietekmē visu sabiedrību. ES Pamattiesību aģentūras 2014. gadā publicētajos pētījuma „Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga apsekojums" rezultātos noskaidroti satraucoši dati: Latvijā, salīdzinot ar Eiropas rādītājiem, vardarbības līmenis pret sievietēm ģimenēs ir augstāks.

Pētījumā iegūtie dati liecina, ka fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā vidēji ES dalībvalstīs piedzīvojuši 22% sieviešu, turpretī Latvijā – 32% sieviešu, kas atbilst 270 tūkstošiem sieviešu vecumā no 15 līdz 75 gadiem. Tātad katru dienu Latvijā no partnera vardarbības vidēji cieš 115 sievietes, pat pieņemot, ka gada laikā pret katru bijis vērsts tikai viens vardarbības akts.

Lai arī viennozīmīgi vardarbībā ģimenē cietušo vidū dominē sievietes, konvencija attiecas arī citiem vardarbībā ģimenē cietušajiem – vīriešiem un bērniem. Tādēļ pievienošanās Stambulas konvencijai ir nozīmīgs solis ne vien vardarbības pret sievieti izskaušanai, bet arī pret vardarbību pret ģimenes locekļiem neatkarīgi no dzimuma.

Tāpat Latvija jau ir radījusi īpašu programmu vardarbības veicēju rehabilitācijai, kā arī vienkāršotai vardarbības veicēju nošķiršanai no vardarbībā cietušajiem, kā arī organizējusi sociālo darbinieku, pašvaldības policijas un tiesu speciālistu apmācības veiksmīgai jauno instrumentu pielietošanai.

Parakstot Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, Latvija aktīvāk iestāsies par vardarbības izskaušanu, informē LM.

Pašlaik tā dēvēto Stambulas konvenciju ir parakstījušas visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, izņemot Latviju un 13 ES dalībvalstis to ir ratificējušas. Saskaņā ar Konvenciju LM būs koordinējošā institūcija dokumentā paredzēto saistību izpildei.
Ar konceptuālo ziņojumu iespējams iepazīties LM tīmekļa vietnē sadaļā Aktuāli – LM Dokumentu projekti.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu