Skip to main content

Reirs: stagnējoša un lēna ekonomikas izaugsme nav pieļaujama

FOTO no sanāksmes

Ceturtdien, 23. aprīlī, finanšu ministrs Jānis Reirs Rīgā atklāja starptautiska līmeņa semināru (thinktank) par finanšu regulējumu un pakalpojumiem (Eurofi). Ministrs klātesošos iepazīstināja ar Prezidentūras paveikto finanšu jomā, kā arī aktualizēja neformālajā Ekonomikas un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē izskatāmos jautājumus.

“Konkurētspējīga Eiropa bija un ir Latvijas un Latvijas prezidentūras mērķis. Prezidentūras laikā esam tiekušies sekmēt dažādus jautājumus, kas nodrošinātu Eiropas ekonomikas atgriešanos pie izaugsmes. Stagnējoša un lēna ekonomikas izaugsme nav pieļaujama. Tāpēc nepieciešams to sekmēt ar investīcijām reālajā ekonomikā,” runājot par prezidentūras prioritātēm, norādīja finanšu ministrs Jānis Reirs.

Ministrs pauda gandarījumu par to, ka Eiropas Parlaments ir pabeidzis iekšējās procedūras, lai prezidentūra varētu uzsākt trialogus par Eiropas stratēģisko investīciju fondu. Tas ļaus iespējami ātrāk piesaistīt vismaz 315 miljardus eiro gan infrastruktūras, gan izglītības, gan pētniecības, gan enerģētikas jomu attīstībai, lai Eiropas Savienības (ES) ekonomika atkal atgrieztos pie ilgtspējīgas izaugsmes.

Kā īpaši svarīgu Latvija prezidentūras uzdevumu ministrs norādīja cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu. Latvija ir sagatavojusi visas nepieciešamās stratēģiskās vadlīnijas, lai cīņu pret nodokļu optimizēšanu visā ES padarītu vēl intensīvāku.

“Cīņa ar nodokļu nemaksāšanu ir fundamentāli svarīga sastāvdaļa jebkuras modernas ekonomikas funkcionēšanai. Nodokļos iekasēto līdzekļu pieejamība ir ļoti būtiska, lai rastu līdzekļus publiskajām investīcijām, sociālajam atbalstam un arī valstu pamatfunkciju veiksmīgai nodrošināšanai,” uzsvēra ministrs.

Cīņa ar nodokļu nemaksāšanu un konkrēti ES darba plāns nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanai (BEPS) ir kļuvis arī par vienu no neformālās ECOFIN ministru sanāksmes diskutējamajiem jautājumiem.

Ministrs informēja, ka ECOFIN padomē tiks pārrunāti arī tādi jautājumi kā izaugsmes potenciāls ES un nepieciešamās strukturālās reformas, kā arī turpmākie soļi Kapitāla tirgus savienības izveidē.

“Mums ir jāpanāk, lai ES būtu konkurētspējīga, lai tā neatpaliktu no citiem pasaules reģioniem un nodrošinātu esošā dzīves līmeņa saglabāšanu ilgtspējīgā nākotnē,” norādīja J. Reirs.

Neformālā Ekonomikas un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) ministru sanāksme Rīgā notiks no 24. līdz 25. aprīlim.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu