Skip to main content

Rīgā tiekas OECD Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas augsta līmeņa budžeta amatpersonas

27. jūnijā sākusies divu dienu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) augsta līmeņa budžeta amatpersonu 9. sanāksme, ko rīko Finanšu ministrija sadarbībā ar OECD.

Latvijas sadarbība ar OECD ir būtiska, jo, izmantojot organizācijas dalībvalstu pieredzi, varam mācīties un veicināt Latvijas attīstību vairākās nozīmīgās jomās, tai skaitā finanšu, ekonomikas, izglītības, nodarbinātības un citos jautājumos. Sanāksmes dalībnieki gūs nozīmīgu pieredzi, uzklausot OECD un citu valstu ekspertu viedokli par starptautiskajām aktualitātēm valsts finanšu un budžeta jomā, kā arī budžeta izstrādes procedūru pilnveidošanā,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Šā gada semināra galvenās tēmas ir saistītas ar jaunākajām tendencēm uz rezultātu orientēta budžeta sagatavošanā, uzkrāšanas principa piemērošanu grāmatvedībā un budžeta veidošanā un jaunu fiskālās pārvaldības procedūru ieviešanas perspektīvām. Tāpat tiks apzināta veiksmīgākā prakse vidēja termiņa budžeta plānošanā, kā arī tiks diskutēts par caurspīdīgumu valsts finansēs kā pamatelementu veiksmīgai pārvaldībai. Noslēgumā tiks risināti praktiski jautājumi par jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanu budžeta sagatavošanas un izpildes procesos.

OECD Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas augsta līmeņa budžeta amatpersonu sanāksmes katru gadu tiek rīkotas kādā no šī OECD sadarbības tīkla dalībvalstīm.

Latvija šā gada 30. maijā OECD Ministru padomes sēdē Parīzē OECD dalībvalstis pilnvaroja organizācijas ģenerālsekretāru uzsākt sarunas ar Latviju par pievienošanos organizācijai.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu