Skip to main content

Rīgas pilsētas tiesām būs papildu tiesnešu amata vietas

Piektdien, 10. decembrī, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs tikās ar Rīgas apgabala tiesu priekšsēdētājiem un informēja, ka Rīgas pilsētas tiesām tiks nodotas piecas vakantās zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu amata vietas, lai mazinātu tiesu noslodzi. Šobrīd notiek izvērtēšana, kurām tiesām piešķirt papildu amata vietas, pēc tam šis lēmums tiks virzīts apstiprināšanai Tieslietu padomē.

Sanāksmes laikā ministrs ar tiesu priekšsēdētājiem apsprieda tiesu noslodzi, procesu vienkāršošanu un citus praktiskus jautājumus. Tieneši norādīja, ka viens no iemesliem, kas kavē tiesas procesu gaitu, ir kāda no procesa dalībniekiem neierašanās uz tiesas sēdi. Kā biežākais iemesls ir slimība, taču tiesneši informēja, viņuprāt, ne vienmēr slimība ir tik nopietna, lai kavētu tiesas sēdes, tāpēc iespēju robežās lūdz meklēt risinājumu šai problēmai.

Tāpat tiesneši izteica vairākus priekšlikumus civilprocesa tiesiskā regulējuma uzlabošanai, piemēram, par lietām, kuras varētu izskatīt rakstveida procesā. Tas ļautu samazināt mutiski izskatāmo lietu skaitu un paātrinātu lietu izskatīšanu.

Rīgas tiesu apgabalā ietilpst Rīgas apgabaltiesa, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa, Jūrmalas pilsētas tiesa, Ogres rajona tiesa un Rīgas rajona tiesa.

Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

Dalies ar ziņu