Skip to main content

Rinkēvičs aicina ES dot skaidru signālu par Pētera Grestes un viņa kolēģu atbrīvošanu

23. jūnijā Luksemburgā notika ES Ārlietu padomes sanāksme, kurā piedalījās ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Sanāksmē ministri diskutēja par aktuālo situāciju Ukrainā, kā arī ES Dienvidu kaimiņu reģionā. Īpaša uzmanība tika pievērsta pēdējā laika notikumiem Irākā, Lībijā, Sīrijā un Ēģiptē.

ES ministri tikās ar Ukrainas jauno ārlietu ministru Pavlo Kļimkinu, kas iepazīstināja klātesošos ar Ukrainas prezidenta Pjotra Porošenko 2014. gada 20. jūnija miera plānu. E. Rinkēvičs pozitīvi novērtēja miera plāna nozīmi situācijas stabilizēšanā. Saistībā ar 27. jūnijā paredzēto ES – Ukrainas Asociācijas līguma Ekonomiskās un tirdzniecības daļas parakstīšanu ministts uzsvēra nepieciešamību sniegt Eiropas Savienības atbalstu līguma sekmīgā realizācijā.

Sanāksmes laikā ES ārlietu ministri aicināja Krieviju rīkoties atbildīgi, lai pārtrauktu nelegālo kaujinieku, ieroču un militārās tehnikas nokļūšanu Ukrainas teritorijā, kā arī izmantot savu ietekmi, lai separātisti pārtrauktu bruņoto vardarbību, kā arī noliktu ieročus. Norādot uz pēdējo nedēļu notikumiem Ukrainas austrumu reģionos, E. Rinkēvičs atkārtoti aicināja ES dalībvalstis pārtraukt militārās tehnikas un tehnoloģiju piegādi Krievijai.

E. Rinkēvičs Krimas un Sevastopoles nelegālās aneksijas kontekstā uzsvēra neatzīšanas politikas nozīmi. Ministri pieņēma lēmumu aizliegt importēt Eiropas Savienībā preces no Krimas un Sevastopoles, ja vien tām nav Ukrainas valdības izsniegti ražošanas sertifikāti. Tiekoties ar ANO īpašo pārstāvi Irākā Nikolaju Mladenovu, pārrunāja situācijas saasināšanos valstī. Ministri pauda bažas par drošības situācijas pasliktināšanos, ņemot vērā pēdējā laika teroristiskos uzbrukumus. Tāpat tika pārrunāta notikumu attīstība Lībijā, kurā 25. jūnijā gaidāmas parlamenta vēlēšanas. Saistībā ar situāciju Sīrijā ministri pauda nožēlu par kavēšanos īstenot ANO Drošības Padomes 2139. rezolūciju par humanitāro situāciju Sīrijā, kā arī aicināja izpildīt Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas Izpildpadomes lēmumu par ķīmisko ieroču iznīcināšanu.

Saistībā ar 23. jūnija Ēģiptes tiesas spriedumu par brīvības atņemšanu Al Jazeera žurnālistiem, tai skaitā Latvijas un Austrālijas pilsonim Pēterim Grestem, E. Rinkēvičs kopīgi ar Nīderlandes un Apvienotās Karalistes ārlietu ministriem aicināja paust kopīgu ES pozīciju, aicinot atbrīvot žurnālistus un nosodot preses brīvības ierobežošanu. Ministri aicināja ES Augsto pārstāvi arī turpmāk konsekventi iestāties par notiesāto Al Jazeera žurnālistu atbrīvošanu.

Sanāksmes noslēgumā ministri pārrunāja nepieciešamību paplašināt Eiropas Demokrātijas fonda mandātu. Tika pārrunāta arī šī gada maijā Balkānos notikušo plūdu seku novēršana. Ministri atzinīgi novērtēja jūnijā Londonā notikušā Globālā samita cīņai pret seksuālu vardarbību konflikta zonās norisi.

Papildus informācija:
Informācijas un sabiedrisko attiecību departaments
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (+371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu