Skip to main content

Rinkēvičs: cīņai ar propagandu svarīga ir neatkarīga un kvalitatīva mediju vide

Varšavā 10. septembrī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās starptautiskā konferencē, kas bija veltīta brīvu un objektīvu mediju lomai Austrumu partnerības valstīs un aiz to robežām (Free and Objective Media in Eastern Partnership and Beyond).

Ministrs vērsa klātesošo uzmanību uz to, ka masveidīgs un mērķtiecīgs propagandas darbs un dezinformācijas kampaņas, kas vērojamas Krievijā, liek izvērtēt objektīvas informācijas pieejamību, kā arī sabiedrības spēju iegūto informāciju uztvert kritiski un diskutēt par to. Vienlaikus tas ir jautājums par valsts drošību un stabilitāti.

Ministrs pauda pārliecību, ka vienīgais reālais līdzeklis pret meliem un maldināšanu ir brīva atvērta informācijas plūsma, kas neracionālu un uz emocijām balstītu informāciju var novērst ar racionālām debatēm un kritisko domāšanu. Šie elementi nav iedomājami bez brīviem un neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri atspoguļo dažādus un atšķirīgus viedokļus, savā darbā ievērojot augstus standartus. Tikai brīvi plašsaziņas līdzekļi var palīdzēt iedzīvotājiem pareizi uztvert notikumus visā to sarežģītībā, apzināties to nozīmi un ietekmi.

„Eiropas Savienībai ir jāizstrādā sistemātisks un strukturēts pasākumu kopums, lai dalībvalstīm sniegtu atbalstu kvalitatīva mediju satura radīšanā, kas pamatotos uz Eiropas vērtībām, pētniecisko žurnālistiku un sabiedrības mediju lietotprasmi. Šīs problēmas ir jārisina arī starptautiski, lai palīdzētu Eiropas Savienības kaimiņvalstīm, izveidojot brīvu un dažādus viedokļus pārstāvošu mediju vidi. Šie centieni nebūs pilnīgi bez sadarbības ar NATO stratēģiskās komunikācijas jautājumos”, sacīja E. Rinkēvičs.

E. Rinkēvičs informēja, ka Latvija savas prezidentūras ES Padomē laikā ir palīdzējusi risināt šos jautājumus, veicinot izpratni par Krievijas dezinformācijas kampaņas bīstamību. Latvija ir aktīvi atbalstījusi martā notikušās ES Padomes secinājumus un rosinājusi ES diskusiju par nepieciešamību atbalstīt neatkarīgu mediju attīstību reģionā. Nesen pieņemtais Stratēģiskās komunikācijas rīcības plāns ir svarīgs solis turpmākajam darbam. Latvija turpinās aktīvi sadarboties ar saviem partneriem un ES institūcijām, lai panāktu plāna īstenošanu. Tāpat tiek strādāts pie Mediju izcilības centra izveides Rīgā, lai attīstītu kvalitatīvu žurnālistiku un sniegtu atbalstu pētnieciskajai žurnālistikai Baltijas un Austrumu partnerības valstīs.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu