Skip to main content

Rinkēvičs: ES diplomātiskajam dienestam jābūt aktīvākam Ukrainas situācijas risināšanā

17. novembrī, Briselē, ES ārlietu ministri apsprieda situāciju Ukrainā un iespējas rast ilgtspējīgu mieru reģionā. Latvijas ārlietu ministrs E. Rinkēvičs atbalstīja lēmumu par tālākiem ierobežojošiem pasākumiem, kā arī ES atbalsta sniegšanu reforma procesa īstenošanai Ukrainā. Īpaši tika uzsvērta nepieciešamība ES diplomātiskajam dienestam aktīvāk iesaistīties situācijas risināšanā.

Briselē Latvijas ārlietu ministrs E. Rinkēvičs vada Latvijas delegāciju Eiropas Savienības (ES) Ārlietu ministru padomes sanāksmē. Šīs sanāksme tika īstenota ar jaunu darba metodi, kas paredz padziļinātas stratēģiskas diskusijas par būtiskiem jautājumiem.

Šoreiz ministru galvenās diskusijas Padomē bija par Ukrainu un jaunākajiem notikumiem Ukrainā. Ministri diskutēja par miera procesu un reformām, kas tiek veiktas pēc vēlēšanām Ukrainā, kā arī par veidiem, kā ES vajadzētu reaģēt uz pēdējā laika notikumiem.

„Redzam, ka Krievija arvien vairāk attālinās no demokrātiskās Eiropas vērtību kopuma un no vispārpieņemto starptautisko tiesību principiem. Atvērts ir tikai jautājums par to, kādas tieši vērtības būs par vadmotīvu Krievijas ārpolitikai nākotnē,” uzsvēra ministrs E. Rinkēvičs. „Uzskatu, ka mums ir jānosaka ierobežojoši pasākumi plašākam personu lokam, kas iesaistīts Ukrainas destabilizācijā”, sanāksmē uzsvēra ministrs papildus norādot, ka „gadījumā, ja situācija Ukrainā turpina saasināties, nevaram arī izslēgt, ka būs jālemj vēl par papildus sankcijām.”

E. Rinkēvičs pauda stingru atbalstu Ukrainas reformu procesa paātrināšanai. Ministrs norādīja, ka reformu procesa īstenošanai svarīgs ES kopējais un dalībvalstu individuālais atbalsts. Īpaši ministrs uzsvēra Eiropas Ārējās darbības dienesta lomu un nepieciešamību aktīvāk iesaistīties situācijas normalizēšanā.

Sanāksmes rezultātā ministri vienprātīgi vienojās, ka nepieciešams sagatavot lēmumu par papildus ierobežojošo pasākumu noteikšanu pret separātistiem. Tāpat ministru lēmums uzsver EDSO misijas lomu, pieturēšanos pie Minskas protokola ievērošanas, kā arī nepieciešamību uzturēt dialogu ar iesaistītām pusēm un valstīm, kas var ietekmēt situācijas attīstību.

Papildus informācija:
Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība ES
Tālrunis: +32 (0) 2 2383 100
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu