Skip to main content

Rinkēvičs: Latvija pauž gatavību pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai jau nākamgad

Parīzē, 3. jūnijā, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Anhelu Guriju (Angel Gurría), ar kuru pārrunāja Latvijas pievienošanās procesu OECD.

Ārlietu ministrs pauda Latvijas apņemšanos noslēgt tehnisko sarunu procesu šī gada nogalē un kļūt par pilntiesīgu OECD dalībvalsti jau 2016. gadā.E. Rinkēvičs informēja ģenerālsekretāru par Latvijas plānotajiem pasākumiem, lai atrisinātu atlikušos tehniskos jautājumus iestāšanās procesā OECD.

Ģenerālsekretārs augstu novērtēja līdzšinējo Latvijas progresu pievienošanās procesā OECD un vērsa uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt efektīvu Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma principu ieviešanu praksē, ko Latvijas parlaments pieņēma jau 2014. gadā. Šo principu ieviešana ievērojami tuvinās Latvijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldes atbilstību OECD vadlīnijām.

A. Gurija vērsa uzmanību arī uz nepieciešamajiem uzlabojumiem caurskatāmības un nodokļu informācijas apmaiņā, ņemot vērā, ka starptautiskais standarts šajā jomā pēdējos gados ir strauji attīstījies.

Abas amatpersonas pārrunāja arī jautājumu par palīdzību un nepieciešamajām reformām Ukrainas valdībai. Ministrs A. Guriju informēja, ka Latvija ir sniegusi praktisku un finansiālu palīdzību Ukrainas valdībai korupcijas apkarošanas jomā, tostarp OECD ietvaros. E. Rinkēvičs arī apsveica A. Guriju ar atkārtotu pārvēlēšanu ģenerālsekretāra amatā.

3. un 4. jūnijā Parīzē notiek Ministru padomes sanāksme, kurā Latviju pārstāv ārlietu ministrs. OECD Ministru padomē spriedīs par investīcijām ilgtspējīgai izaugsmei un darbavietu radīšanai (Unlocking investment for Sustainable Growth and Jobs). Ministru diskusija paredzēta arī par tādiem aktuāliem jautājumiem kā investīciju loma ražīguma veicināšanā, inovāciju un prasmju attīstīšanā, kā arī videi draudzīgu un atbildīgu investīciju nozīme globālo izaicinājumu kontekstā.

OECD Ministru padomes sanāksmes notiek reizi gadā, un šī ir otrā reize, kad tajā piedalās arī Latvija.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu