Skip to main content

Rinkēvičs: Latvijas prezidentūras laikā aktualizēsim digitālā potenciāla iespēju izmantošanu ES nākotnes attīstībai

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, uzrunājot klātesošos „Lattelecom” 9. starptautiskajā konferencē „Bizness un radošums”, norādīja uz Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē prioritārajiem darbības virzieniem, kuros aicināja uz ciešu sadarbību strādājošos biznesā un valsts pārvaldē.

Par Latvijas pirmās prezidentūras ES Padomē darbības prioritātēm izvirzīta ES izaugsmes veicināšana, ES spēju stiprināšana radīt jaunas darbavietas, jo īpaši cīņā ar pieaugošo jauniešu bezdarbu, digitālā potenciāla izmantošana, kā arī vienotā ES tirgus pilnveidošana un vienotas Eiropas enerģētikas savienības izveide.

„Gaidāmās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros aktualizēsim jautājumus, kas saistīti ar nepieciešamību attīstīt Eiropas digitālo potenciālu. Apzināmies, ka esam izvirzījuši ambiciozu mērķi, jo vienotas vīzijas saskaņošana ar 28 ES dalībvalstīm var prasīt zināmu laiku, bet ir būtiski pēc iespējas ātrāk uzsākt darbu ne tikai pie ES vienotā digitālā tirgus izveides, bet arī pie ES kopējās digitālās sadarbības izveides, pat neskatoties uz ES dalībvalstu atšķirīgo digitālās attīstības līmeni un regulējumu”, pauda ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Uzrunā ministrs uzsvēra, ka Latvija vēlas akcentēt e-pārvaldības attīstību un tās lomu publiskās pārvaldes uzlabošanā, piemēram, īstenojot vienotu elektroniski apstiprinātu dokumentu apriti visā ES, norādot, ka šobrīd elektroniski parakstītu dokumentu aprite nav iespējama pat Baltijas valstu līmenī.

„Izmantojot prezidentūras ES Padomē sniegtās priekšrocības, aktualizēsim arī vienotu informācijas tehnoloģiju standartu ieviešanu visās ES dalībvalstīs – e-pakalpojumu, e-pārvaldes un e-biznesa jomās. Protams, vispirms jāatrisina mūsdienu pasaules sniegtie izaicinājumi datu aizsardzības jomā”, teica Rinkēvičs.

Uzrunā ministrs atgādināja, ka tieši Rīgā aicinās organizēt 2015. gada Eiropas Digitālās programmas asambleju.

Ārlietu ministrs uzvēra arī ES reģionālo lomu un nepieciešamību turpināt ES vienotā tirgus pilnveidošanas darbu, uzlabojot Eiropas tiesisko regulējumu un mazinot šķēršļus pārrobežu darījumiem.

„Tikai stiprinot ES ārējo tirdzniecību, turpinot darbu pie Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līguma ar ASV, sadarbības un tirdzniecības līguma īstenošanas ar Austrumu partnerības valstīm, kā arī ES – Kanādas Visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības līguma, mēs varam runāt un domāt par kopējo ES attīstību un augšupeju”, norādīja ministrs.

Uzrunas noslēgumā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs pauda cerību par turpmāku valsts pārvaldes un biznesa ciešu sadarbību, lai formulētu Latvijas ārpolitikas un ES prioritātes un piedāvātās idejas palīdzētu valsts pārvaldes darbības stiprināšanā. „Lattelecom” ir labs piemērs, kā, piedāvājot inovatīvus risinājumus, ir iespējams izskaust daudzus sasāpējušus jautājumus”, uzrunu noslēdza ministrs.

Papildus informācija:
Informācijas un sabiedrisko attiecību departaments
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (+371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu