Skip to main content

Rinkēvičs Minskā uzsver Latvijas un Baltkrievijas attiecību dinamismu

19. februārī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Minskā tikās ar Baltkrievijas ārlietu ministru Vladimiru Makeju. Tikšanās laikā liela uzmanība tika pievērsta Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecībām un tālākajiem soļiem to stiprināšanā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. Ņemot vērā, ka Austrumu partnerība, tai skaitā Baltkrievija, ir viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm, Latvija ir ieinteresēta panākt progresu Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecībās, īpaši vīzu vienkāršošanas jautājumos. Sarunas gaitā tika pārrunāta arī drošības situācija reģionā, īpaši Ukrainas austrumos.

E. Rinkēvičs uzsvēra iespējamo potenciālu ES-Baltkrievijas attiecību dinamikai, Baltkrievijas līdzsvaroto nostāju Ukrainas jautājumā un centienus veicināt krīzes risinājumu ar diplomātiskiem līdzekļiem.

E. Rinkēvičs pozitīvi vērtēja Minskā panāktās vienošanās Normandijas formāta ietvaros, taču norādīja, ka izšķiroša būs šo vienošanās praktiskā īstenošana – pamiers ir jāievēro visām konfliktā iesaistītajām pusēm. Vienlaikus ir jāapzinās, ka Krievijas pieaugošās militārās aktivitātes tikai pasliktina drošības situāciju reģionā, tādēļ NATO ir spiesta reaģēt, pastiprinot savus drošības pasākumus. Arī turpmāk Latvija būs vērsta uz sadarbību reģiona drošības stiprināšanā. Tāpat svarīgi turpināt starptautisko finanšu atbalstu, lai sekmētu Ukrainas ekonomikas atveseļošanu un reformu īstenošanu.

E. Rinkēvičs aicināja Baltkrievijas valdību aktīvi strādāt, lai Rīgas samitā tiktu iniciēti ES-Baltkrievijas līgumi par vīzu vienkāršošanu un personu atpakaļuzņemšanu, kā arī parakstīta deklarācija par ES-Baltkrievijas Mobilitātes partnerības izveidošanu.

Ministrs pozitīvi novērtēja Baltkrievijas centienus veicināt daudzpusējo sadarbību Austrumu partnerības ietvaros, tai skaitā priekšlikumu par digitālā tirgus harmonizēšanu starp ES un Austrumu partnerības valstīm.

Tikšanās laikā tika pārrunātas arī Latvijas – Baltkrievijas divpusējās attiecības, tai skaitā politiskais dialogs, ekonomiskā un pārrobežu sadarbība, sadarbība robežu pārvaldības jautājumos, lauksaimniecībā, vides aizsardzībā, izglītībā, zinātnē, kultūrā un citās jomās.

Abas amatpersonas bija vienisprātis, ka Latvijas un Baltkrievijas sadarbības un attiecību darba kārtība ir intensīva, konstruktīva un rezultatīva. E. Rinkēvičs pauda Latvijas ieinteresētību ekonomiskās sadarbības attīstībā, īpaši tranzīta un transporta jomā. Latvija vēlas sadarboties vides aizsardzības jomā gan divpusējā, gan daudzpusējā formātā, tai skaitā noslēgt četrpusējo (Latvijas, Baltkrievija, Krievija un Eiropas Savienība) līgumu par Daugavas baseina ūdeņu aizsardzību un izmantošanu.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu