Skip to main content

Rinkēvičs: svarīga ir gan solidaritāte migrācijas jautājumu risināšanā, gan efektīva migrācijas politika

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 23. un 24. jūlijā piedalījās Eiropas Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes neformālajā sanāksmē Luksemburgā.

E. Rinkēvičs pauda atbalstu Luksemburgas prioritātēm migrācijas jomā. "ES dalībvalstīm ir svarīgi izrādīt solidaritāti migrācijas jautājumu risināšanā," uzsvēra ministrs. ,,Vienlaikus nopietni jāpievēršas migrācijas cēloņu risināšanai, veicinot sadarbību ar bēgļu izcelsmes un tranzītvalstīm, tai skaitā nodrošinot to patvēruma meklētāju atgriešanu, kas nekvalificējas starptautiskajai aizsardzībai," viņš norādīja.

Diskutējot par Luksemburgas prioritātēm ārlietās, ministrs uzsvēra Eiropas kaimiņpolitikas nozīmi, saglabājot līdzsvaru starp ES austrumu un dienvidu kaimiņiem. Ministrs aicināja īstenot Rīgas samitā izvirzītās prioritātes sadarbībā ar partneriem – labas pārvaldības jautājumi, mobilitāte un tirgus iespējas.

Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs pauda stingru atbalstu sarunām par divpusēju brīvās tirdzniecības līgumu noslēgšanu. Latvijai īpaši nozīmīga ir Latvijas interesēm atbilstošas vienošanās panākšana par ES-ASV Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības nolīgumu. Tāpat svarīga ir sarunu noslēgšana ar Japānu un Vjetnamu.

Ministrs izteica gandarījumu, ka Luksemburga kā daļa no Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūru trio, nodrošinās pēctecību darbā ar priekšlikumiem, kas vērsti uz ekonomisko izaugsmi un nodarbinātības veicināšanu. Kā īpaši nozīmīgu Latvijai E. Rinkēvičs uzsvēra darba turpināšanu Eiropas Stratēģisko investīciju fonda regulējuma ieviešanas jomā, kas dos stimulu dalībvalstu ekonomikām. Vienlaikus ministrs aicināja Luksemburgu turpināt vienotā tirgus stiprināšanas pasākumus, īpašu uzsvaru liekot uz vienotā digitālā tirgus tālāku stiprināšanu un attīstību. Ministrs pauda cerību, ka Luksemburgas prezidentūras laikā izdosies pabeigt darbu attiecībā uz datu aizsardzības regulējumu. E. Rinkēvičs norādīja, ka Latvijas prezidentūras laikā Enerģētikas savienības izveides uzsākšana bija viena no nozīmīgākajām prioritātēm. "Tagad mūs sagaida ļoti nozīmīgs posms, lai vienošanos īstenotu dzīvē un strādātu ar jautājumiem par tās pārvaldi un reģionālo sadarbību," akcentēja ministrs.

Vispārējo lietu padomi šā gada otrajā pusē vada ES Padomes prezidējošā valsts Luksemburga. Latvijas prezidentūras laikā to vadīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu