Skip to main content

Rinkēvičs: vienošanās par Irānas kodolprogrammu ir liels Eiropas Savienības diplomātijas sasniegums

Briselē 20. jūlijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē, kurā diskutēja par Irānu, Lībiju, kā arī ES Rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju 2015. līdz 2019. gadam.

Diskusijā par Irānu ārlietu ministri apsprieda 14. jūlijā Vīnē panākto vienošanos par kopīgu visaptverošu rīcības plānu Irānas kodolprogrammas jautājumā. „Latvija apsveic panākto vienošanos ar Irānu par kopīgo visaptverošo rīcības plānu. Īpaši vēlos pateikties Eiropas Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos Federikai Mogerīni un maniem Vācijas, Francijas un Lielbritānijas kolēģiem, kuri kopīgiem spēkiem ir panākuši vēsturisku vienošanos. Tas ir liels Eiropas Savienības diplomātijas sasniegums, kas ilgtermiņā nodrošinās miermīlīgu Irānas kodolprogrammas attīstību,” uzsvēra E. Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs pauda pārliecību, ka Irānas kodoljautājuma atrisināšana radījusi izdevību izmainīt reģionālo dinamiku, kas veicinās turpmāko sadarbību. Šīs izdevības izmantošana būs atkarīga, pirmkārt, no Irānas, kā arī no citām reģiona lielvarām. Tādējādi Latvija atbalsta stratēģisku ES diskusiju par turpmāko politiku attiecībā pret Irānu.

Ārlietu padomē notika politiska diskusija par ES Rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju 2015. līdz 2019. gadam, kuru sanāksmes laikā apstiprināja arī ar Padomes secinājumiem. Rīcības plāns sekmēs ES ārējās cilvēktiesību un demokrātijas politikas ietekmi, redzamību un saskaņotību. Tāpat plāns piedāvā stratēģisku un fokusētu pieeju, kas ir būtiska progresa sasniegšanai. Latvija sniegs ieguldījumu plāna īstenošanā, izmantojot gan divpusējos, gan daudzpusējos formātus, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas cilvēktiesību jomas prioritātēm – vārda brīvībai, dzimumu līdztiesībai un pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai.

Ar aktuālo situāciju Lībijā ārlietu ministrus iepazīstināja ANO ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis Lībijā Bernardino Leons (Bernardino Leon), pēc kura ilgstošiem centieniem samierināt konfliktējošas puses ir panākta daļēja vienošanās.

Tāpat E. Rinkēvičs tikās ar Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministriem, lai koordinētu kopīgo pozīciju 20. jūlija ES Ārlietu padomes sanāksmē. E. Rinkēvičs arī iepazinās ar jaunajiem Igaunijas un Dānijas ārlietu ministriem.

Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Ārlietu padomi vada ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni (Federica Mogherini).

 

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu