Skip to main content

Rosina pabeigt padomju režīma nepamatoti represēto personu reabilitāciju

Koalīciju veidojošās partijas rosina reabilitēt visas personas, kuras bez tiesas lēmuma viņu politisko uzskatu vai rīcības dēļ nepamatoti tika ievietotas piespiedu ārstēšanai psihiatriskajās slimnīcās. Par atbalstu šādiem partijas VIENOTĪBA rosinātiem grozījumiem likumā Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju” šodien, 14. janvārī, vienojušies koalīcijas deputāti.

Grozījumu mērķis ir vēsturiskā taisnīguma atjaunošana, reabilitējot personas, kurām padomju režīms viņu paustās politiskās pārliecības dēļ nepamatoti piemērojis psihiatrisko ārstēšanu, norāda VIENOTĪBA.

„Šādi grozījumi ir iespēja novērst netaisnību pret cilvēkiem, kas cietuši no padomju režīma, taču divdesmit gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas joprojām nav tikuši reabilitēti. Nav pieļaujama situācija, kad personas, kas represētas savu politisko uzskatu dēļ, ir spiestas pierādīt, ka nepamatoti pakļautas piespiedu psihiatriskajai ārstēšanai,” grozījumu nepieciešamību pamato Saeimas deputāts Andrejs Judins.

Vienlaikus viņš uzsver, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, jo juristi nevar ar likumu diagnosticēt slimību vai tās neesamību, un arī šo personu sūtīšana uz atkārtotiem mediķu konsīlijiem nav pieļaujama, jo tā būtu viņu otrreizēja viktimizācija. Tāpat pastāv iespējamība, ka starp represētajiem atradīsies cilvēki, kam tiešām bijušas kādas medicīniskas indikācijas, tomēr viņiem piemērotā ārstēšana bijusi politiski motivēta.

Eksperti norādījuši, ka Latvijā varētu būt aptuveni 30 personas, kuras tikušas bez tiesas nolēmumiem nepamatoti ievietotas piespiedu ārstēšanai psihiatriskajās slimnīcās viņu politisko uzskatu vai rīcības dēļ. Lai arī Latvijas tiesību sistēma nodrošina padomju laika psihiatriski represēto reabilitāciju, tomēr to personu, kuras bijušas represētas bez tiesu nolēmumiem, reabilitāciju spēkā esošie normatīvie akti neparedz. Saskaņā ar VIENOTĪBAS izstrādātajiem grozījumiem nepamatoti represētās personas varēs vērsties prokuratūrā ar lūgumu pieņemt lēmumu par viņu reabilitāciju.

Papildus informācija:
Laila Timrota
partijas VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

Dalies ar ziņu