Skip to main content

Rosina pašvaldībām noteikt tiesības paredzēt papildu smēķēšanas aizliegumus vai ierobežojumus

Šodien, 23. februārī, tālākai apstiprināšanai Ministru kabinetā virzīts Veselības ministrijas izstrādātais grozījumu projekts likumam „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”.

Likumprojekts paredz precizēt tabakas izstrādājumu reklāmas definīciju, nosakot, ka tabakas izstrādājumu izvietojums arī ir reklāma. Tāpat tas paredz pašvaldību domei tiesības izdot noteikumus, kuros ir noteikti papildu smēķēšanas aizliegumi vai ierobežojumi, lai pasargātu iedzīvotājus no pakļaušanas tabakas dūmu ietekmei. Pašvaldības domes kompetencē būs noteikt, vai papildu smēķēšanas ierobežojumi ir nepieciešami un kādā veidā pašvaldība nodrošinās to efektīvu kontroli.

Veselības ministrija norāda, ka likumprojektam būs pozitīva ietekme uz sabiedrības veselības stāvokli, jo iedzīvotāji netiks pakļauti dažādām tabakas industrijas netiešas reklāmas un patēriņu veicinošām aktivitātēm, kā arī pašvaldību domes, rūpējoties par savu iedzīvotāju veselību, varēs noteikt papildus smēķēšanas aizliegumus un ierobežojumus.

Atbalstu paredzēt pašvaldībām tiesības lemt par attiecīgu saistošo noteikumu pieņemšanu atbalsta arī Latvijas Lielo pilsētu asociācija.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008; 26378959
[email protected]

 

Dalies ar ziņu