Skip to main content

Rosina veselības mācību kā obligātu mācību priekšmetu ieviest ar 2014./2015 mācību gadu

Veselības ministrija (VM) rosina veselības mācību kā obligātu mācību priekšmetu vidējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs ieviest ar 2014./2015.mācību gadu. Tāpat tiek rosināts palielināt veselības izglītības nozīmi pamatizglītības mācību priekšmeta sociālās zinības saturā.

Šodien, 15. novembrī, valsts sekretāru sanāksmē izskatītajā VM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Latvijas bērnu veselības paradumi daudzos rādītājos vērtējami kā slikti, atsevišķos rādītājos – piemēram, atkarību izplatība, mazkustīgs dzīvesveids, traumatisms, fiziska un emocionāla vardarbība starp vienaudžiem – tie ir vieni no sliktākajiem starp 39 Eiropas reģiona valstīm. Tādēļ VM, kā arī nozares profesionālās un sabiedriskās organizācijas rosina atjaunot veselības mācību kā atsevišķu mācību priekšmetu.

Lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, VM 2011. – 2012. gadā par saviem budžeta līdzekļiem finansēja veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus vispārējās izglītības skolās un profesionālajās izglītības iestādēs. Jauniešiem šajos pasākumos tika stāstīts par veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nozīmīgumu, atkarību vielu problemātiku, kā arī seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.

Tomēr tikai ar sabiedrības izglītošanas pasākumiem (kampaņām) nav iespējams panākt veselīga dzīvesveida paradumu izveidošanos bērniem un jauniešiem. Daudz efektīvākas ir izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, jo tādā veidā informācija tiek sniegta mērķtiecīgi un nepārtraukti. Vienlaikus bērnus skolas vecumā ir vieglāk pievērst veselīga dzīvesveida paradumiem, nekā pieaugušos un šāds zināšanu sniegšanas veids ir arī ekonomiski pamatotāks par kampaņveida pasākumiem. Tādēļ VM rosina veselības mācības priekšmetu noteikt par obligātu vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs ar 2014./2015. mācību gadu.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67876106; 67876008
[email protected]

 

Dalies ar ziņu