Skip to main content

Sabiles pilsēta

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Sabilē izteiktie priekšlikumi:

1. Saglabāt veselīgu politisko klimatu novada domē.
2. Ņemt vērā iedzīvotāju priekšlikumus un izdarīt attiecīgas izmaiņas pašvaldības nolikumā: 1. deleģēt katram domes deputātam vienas novada pilsētas vai pagasta iedzīvotāju interešu pārstāvniecību domē; 2. izveidot iedzīvotāju valdes, noteikt to kompetenci, tiesības un pienākumus, apmaksas kārtību par darbu valdē.
3. Pārskatīt pārvalžu vadītāju funkcijas, paplašināt pārvaldnieku pilnvaras pilsētas/pagasta iestāžu pārvaldībā.
4. Piesaistīt Sabiles vidusskolai jaunus profesionālus skolotājus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti, IT izmantošanu mācību procesā un nodrošinātu vidusskolas ilgtspēju.
5. Paplašināt sadarbību ar pašvaldības policiju, bāriņtiesu un sociālajiem darbiniekiem, lai uzlabotu preventīvo darbu, novērstu bērnu tiesību aizskārumu vai iespējami īsā laika periodā sniegtu sociālo palīdzību ģimenēm ar bērniem un vientuļiem veciem cilvēkiem.
6. Veikt visus nepieciešamos pasākumus, īstenot projektus, lai nodrošinātu bērnu drošību uz ielām un ceļiem.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Sabilē
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu