Skip to main content

Sadarbības memorands ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību

Trešdien, 29. septembrī, politisko partiju apvienība VIENOTĪBA parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA).

VIENOTĪBA un LIZDA vienojušās, ka izglītībā un zinātnē uzsāktās reformas ir svarīgi īstenot ne tikai paredzot īstermiņa ieguvumus, bet arī balstoties uz zinātniski un ekonomiski pamatotu ilgtermiņa darba tirgus prognozi, kas sekmētu valsts ilgtspējīgu attīstību. Tāpat memorandā minēts, ka darba samaksas sakārtošana no valsts un pašvaldību budžeta jārisina konsekventi, lai vienādas izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbiniekiem būtu nodrošināts līdzvērtīgs un profesijai atbilstošs atalgojums.

VIENOTĪBA un LIZDA uzskata – ir nepieciešams panākt, lai ekonomiskās krīzes apstākļos netiktu samazināts valsts budžeta finansējums izglītības un zinātnes nozarei, kas ir uz zināšanām balstītas ekonomikas un valsts ilgtspējīgas attīstības pamats. Tāpat nepieciešams pakāpeniski palielināt finansējumu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstībai, lai nodrošinātu pieejamu, kvalitatīvu, efektīvu, izglītojamo interesēm un vajadzībām atbilstošu izglītību.

Memorands paredz izstrādāt, pieņemt un īstenot rīcības plānu, lai nodrošinātu pakāpenisku valsts budžeta palielinājumu zinātnes finansēšanai, līdz kopējais finansējums augstākajai izglītībai un zinātnei sasniedz 3% no IKP, paredzot ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām un zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,4 procentiem no IKP.

Sadarbības memorandu parakstīja VIENOTĪBAS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis un LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA 2010.gada 6.martā nodibināja partijas „Jaunais laiks” (JL), „Pilsoniskā savienība” (PS) un „Sabiedrība citai politikai” (SCP). Apvienības uzdevums ir sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju. Apvienības mērķis ir radīt jaunu politisku kultūru Latvijā, platformu, uz kuras strādāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, godīga un eiropeiska Latvija.

Papildus informācija:
Gunda Reire
Apvienības VIENOTĪBA
sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29123440
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu