Skip to main content

Šadurskis paraksta sadarbības vienošanos ar LIZDA

FOTO no tikšanās

Trešdien, 16.martā izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) noslēdza vienošanos par kopīgu sadarbību.

Sadarbības līgums sevī ietver nosacījumus, kas attiecas ne tikai uz visas Latvijas izglītības sistēmas attīstību, izaugsmi un kvalitātes novērtēšanu, bet akcentē arī būtiskos jautājumus par kuriem jāpanāk vienošanās valstiskā līmenī – pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma finansējums no valsts budžeta, finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai, sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri zaudēs darbu, kā arī jauno pedagogu piesaistīšanu darbam izglītības sistēmā.

„Mani izvirzītie, ministrijas un sociālo partneru mērķi ir vienādi, kuru virsmērķis ir izglītības kvalitāte. Lai to sasniegtu ir vajadzīgas pārmaiņas, piemēram, pedagoga amata prestižam motivējošs atalgojums. Abpusējs, konstruktīvs dialogs sekmēs mērķu sasniegšanu,” pauž K.Šadurskis.

Kā uzskata LIZDA vadītāja Inga Vanaga: "Šīs vienošanās parakstīšana ir būtiska, jo apliecina to, ka starp iesaistītajām pusēm iecerēta konstruktīva un profesionāla sadarbība. Abām pusēm ir kopīgi mērķi. Vienošanās iekļauj jautājumus par izglītības un zinātnes jomas kvalitātes un finansējuma aspektiem. Būtiski, lai kopīgā sadarbība uzlabotu situāciju izglītības un zinātnes jomā strādājošajiem, lai ilgtermiņā iegūtu izglītojamie, studenti un sabiedrība. Pozitīvs aspekts ir tas, ka patreizējais ministrs ir izrādījis atsaucību vienošanos parakstīt, jo ar iepriekšējiem trim Izglītības un zinātnes ministriem vienošanās netika slēgta."

Papildu informācija:
Mārtiņš Langrāts
Izglītības un zinātnes ministra padomnieks
Tālr.: +371 67047960
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu