Skip to main content

Saeimā ir panākta vienošanās par jauno psihoaktīvo vielu izplatīšanas kriminalizāciju

Jau šobrīd likums ļauj valsts iestādēm izņemt no apgrozījuma un piemērot pagaidu aizliegumu vielām, kas vēl nav iekļautas aizliegto vielu sarakstā, bet kuru kaitīgums ir acīmredzams. Tirgotājiem šādas vielas arī iepriekš bija jānodod policijai, tomēr līdz šim nepastāvēja krimināltiesiskas sankcijas par šādām vielām piemērotā pagaidu aizlieguma neievērošanu. Juridiskā komisija rosina noteikt to, ka tiem, kas turpinās tirgot šādas pagaidām aizliegtas vielas, būs jārēķinās ar līdz pat divus gadus ilgu cietumsodu, bet gadījumos, ja viņu tirgotās vielas būs izraisījušas smagas veselības komplikācijas vai nāvi – līdz piecu gadu ilgu ieslodzījumu.

Lai šī norma stātos pēc iespējas ātrāk un diskusijas par citiem krimināllikuma grozījumiem tam nekļūtu par šķērsli, ir panākta koalīcijas partiju vienošanās, ka tā tiks izdalīta atsevišķā likumprojektā un virzīta steidzamības kārtībā jau tuvākajā Saeimas sēdē.

Turpmāk kriminālatbildība būs paredzēta par jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par šādu vielu realizāciju.

Savukārt par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, varēs sodīt ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, vai piespiedu darbu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

Juridiskā komisija lūgs Saeimu likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā” iekļaut Saeimas 3.aprīļa sēdes darba kārtībā, atzīt tos par steidzamiem un pieņemt galīgajā lasījumā. Saeimā panākta vienošanās, ka likuma grozījumi stāsies spēkā jau nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas.

Andrejs Judins uzsver, ka šis būs jauns instruments policijas rokās, lai izbeigtu šo ārkārtīgi bīstamo vielu izplatīšanu. Vienlaicīgi jāatceras, ka šis nav vienīgais tiesiskais līdzeklis un jau šobrīd vairākās pašvaldībās ar domes un Valsts policijas saskaņotu rīcību šis rūpals ir izspiests no legālas aprites. Valsts policijai ir plašas iespējas uz aizdomu pamata uzsākt kriminālprocesu un tā ietvaros veikt procesuālas darbības. Arī administratīvo procesa likums ļauj rīkoties, lai panākt noteiktā aizlieguma izpildi, tai skaitā, veikt aizliegto vielu izņemšanu un uzlikt piespiedu naudu līdz 1425 eiro.

Saeimas deputāti arī apspriež iespēju paredzēt administratīvo atbildību psihoaktīvo vielu lietotājiem. Tāpat tiek meklēts juridiski korekts risinājums, lai aizliegtu darbības ar tādām psihoaktīvām vielām, kuras vēl nav atklātas Latvijā. Lai šo vielu izplatības ierobežošana būtu efektīva ir ārkārtīgi svarīgi, lai pagaidām aizliegto vielu saraksts tiktu regulāri papildināts, iekļaujot tajā visas jaunās psihoaktīvās vielas, kas parādās Latvijas tirgū vai var tajā parādīties. Jaunie grozījumi ļaus valsts policijai uzņemties aktīvāku lomu šajā procesā. Vienlaikus jāatzīmē, ka šai jaunajai narkomānijas problēmas dimensijai nav ātra un vienkārša risinājuma, arī citas Eiropas valstis cenšas apturēt šo vielu izplatīšanos. Par vienota mehānisma izveidi jaunu psihoaktīvu vielu aizliegumam tiek diskutēts arī ES līmenī.

Papildus informācija:
Edgars Engīzers
Saeimas deputāta Andreja Judina palīgs
Tālr.: 67087415
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu