Skip to main content

Saeimas komisija pirms galīgā lasījuma atbalsta tiesnešu un deputātu atalgojuma sistēmas reformēšanu

Saeimas Juridiskā komisija otrdien 14. decembrī, pirms otrā galīgā lasījuma pauda atbalstu likumprojektu paketei, kas paredz tiesnešu un prokuroru, kā arī Saeimas deputātu iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā.

Saskaņā ar piedāvāto reformu tiesnešu un prokuroru darba samaksas apmērs tiks sasaistīts ar valsts pārvaldē strādājošo augsti kvalificētu juristu algām. Tādējādi zemākā tiesneša mēnešalga rajona (pilsētas) tiesas tienesim bez darba pieredzes tiesu sistēmā nākamgad plānota 1157 latu apmērā pirms nodokļu nomaksas. Savukārt augstākas instances tiesu tiesnešiem un rajona (pilsētas) tiesnešiem ar lielāku darba pieredzi tiesu sistēmā mēnešalgas būs ievērojami augstākas. Tā, piemēram, Augstākās tiesas priekšsēdētāja alga plānota Ls 2655, bet mēnešalga Satversmes tiesas priekšsēdētājam – 3031 lati.

Tādējādi tiesnešu atalgojums, salīdzinot ar šo gadu, pieaugs vidēji par 43 procentiem, bet zemesgrāmatu tiesnešiem par 81 procentu.

Ievērojot tiesiskās paļāvības principu, tiesnešiem un prokuroriem paredzēts izmaksāt vienreizēju kompensāciju – starpību starp algu, kas pienāktos, ja likumi netiktu grozīti un no jaunā gada būtu spēkā iepriekšējais regulējums, un starp atlīdzības apmēru, ko paredz jaunā atlīdzības sistēma.

Saeimas Juridiskā komisija un šīs komisijas Tiesu politikas apakškomisija likumprojektam arī virzīja vairākus priekšlikumus, kas atbilstoši Tieslietu padomes lēmumā un tiesnešu izteiktajiem viedokļiem uzlaboja Ministru kabineta iesniegtos likumprojektus. Minētajiem priekšlikumiem arī tika rasts nepieciešamais papildu finansējums. Bez tam vairākus jautājumus (piemēram, par virsstundu apmaksu tiesnešiem), kas perspektīvā būtu izvērtējami, nolemts nodot papildu diskusijām un vērtēšanai.

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredz arī Saeimas deputātu iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā, mainot līdzšinējos atalgojuma noteikšanas principus un atsakoties no kompensācijām un piemaksām.

Saskaņā ar šodien komisijā atbalstīto priekšlikumu Saeimas deputātu alga no nākamā gada tiks piesaistīta vidējai darba algai tautsaimniecībā, piemērojot koeficientu 3,2. 2011. gadā tiktu piemērots samazināts koeficients un deputātu amatalga būtu 1413 lati pirms nodokļu nomaksas, tādējādi nepalielinot kopējo atalgojuma fondu.

Plānots, ka deputātiem vairs netiks piemaksāts par komisiju un apakškomisiju sēžu apmeklēšanu un viņi nesaņems reprezentācijas naudu, sakaru izdevumu kompensāciju un transporta izdevumu kompensāciju.

Vienīgā kompensācija būtu apvienotā kompensācija par transporta izdevumiem un telpu īri. Šīs kompensācijas maksimālo apmēru plānots veidot detalizētu, atkarībā no deputāta dzīvesvietas. Lai saņemtu šo kompensāciju, deputātiem būs jāuzrāda attaisnojoši dokumenti.

No nākamā gada marta vienotajā atalgojuma sistēmā tiks iekļauta arī Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, kā arī Ministru kabinetam tika uzdots atbilstoši ES tiesību aktiem veikt nepieciešamās darbības Latvijas Bankas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības reglamentēšanai likumā.

Plānots, ka Saeima par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, grozījumiem Prokuratūras likumā, kā arī grozījumiem Satversmes tiesas likumā otrajā galīgajā lasījumā lems 16. decembrī.


Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

Dalies ar ziņu