Skip to main content

Saeimas priekšsēdētājas apsveikums 1. septembrī – jaunā mācību un akadēmiskā gada sākumā

Visas lielākās pārmaiņas sākas mūsu prātos. Tieši izglītība un zināšanas ir tās, kas atbrīvo mūsu potenciālu un liek lidot idejām.

Izglītība ir kas vairāk par faktiem, datiem un iemaņām. Tā godina cilvēka prātu un gudrību, un ideju uzskata par galveno pasaules pārmaiņu sākumu. Izglītība jau nav domāta prāta piepildīšanai – tās virsmērķis ir tukšu prātu aizvietot ar atvērtu prātu. Šis process sākas jau bērnudārzā un skolā un savu augstāko izpausmi sasniedz augstākās izglītības mācību iestādē.

Tādēļ izcilākās mācību iestādes par saviem galvenajiem uzdevumiem uzskata nevis kādus kvantitatīvus un viegli izmērāmus rādītājus, bet gan zināšanu radīšanu, skolēnu un studentu prātu atvēršanu šīm zināšanām un cilvēku padarīšanu par spējīgiem izmantot labākās savas izglītības priekšrocības. Labas izglītības visaugstākā misija ir iedrošināt cienīt savas un citu idejas, cienīt brīvu to paušanu. Atvērt prātu un padarīt to brīvu.

Vēlu skolēniem un studentiem degsmi un prieku, mācību un akadēmisko gadu uzsākot. Izglītība ir visvērtīgākais ieguldījums, ko cilvēks pats savā dzīvē var veikt. Tas ir arī ieguldījums mūsu tautas nākotnē, tās pašlepnumā un kultūrā.

Vēlu skolotājiem un vecākiem pacietību un aizrautību, jo tieši jūs savos bērnos, skolēnos un studentos spējat iedegt prieku par atklājumiem, iemācīt kritisko domāšanu un nostiprināt tiekšanos pēc izcilības.

Sirsnīgi sveicu Latvijas skolēnus, studentus, viņu vecākus un skolotājus 1. septembrī – jaunā mācību un akadēmiskā gada sākumā!

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

 

Dalies ar ziņu