Skip to main content

Sekmīgi noslēgušās Latvijas un starptautiskās aizņēmuma programmas partneru pārskata misijas sarunas

Ceturtdien, 14. aprīlī ir sekmīgi noslēgušās Latvijas valdības un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Eiropas Komisijas (EK) vadītā starptautiskās aizņēmuma programmas partneru pārskata misijas sarunas.

Sarunās ir izstrādāti Latvijas nodomu vēstules SVF un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamās papildu vienošanās projekti un panākta virkne vienošanos, par kurām galīgie lēmumi SVF un EK vadības līmenī tiks pieņemti tuvākajā laikā.

Pēc tikšanās ar aizdevējiem valdības ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums pilnvarot Ministru prezidentu un finanšu ministru parakstīt minētos dokumentus.

Ministru prezidents V. Dombrovskis uzsver: Latvija aizvadīto divu gadu laikā ir īstenojusi nopietnu, kaut arī nepopulāru, ekonomikas stabilizācijas, konkurētspējas atjaunošanas un ilgtspējīgas izaugsmes nostiprināšanas programmu. Šobrīd prognozētais budžeta konsolidācijas apjoms 2012. gadam ir 150 – 180 milj. latu robežās un var tikt koriģēts atkarībā no ekonomiskās situācijas attīstības un valsts budžeta izpildes tendencēm. 2012. gadā nodrošinot Māstrihtas kritēriju izpildi, ar 2014. gadu varēsim pievienoties eiro zonai. Tas būs jauns stimuls tālākai izaugsmei, investīciju piesaistīšanai un visu Latvijas iedzīvotāju labklājības kāpumam”.

Ņemot vērā Latvijas stratēģisko mērķi – ekonomikas stabilitātes nodrošināšana un izaugsmes atjaunošana, kā arī plānu pievienoties eirozonai 2014. gadā, saskaņotais 2012. gada budžeta deficīta mērķis ir zem 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Ņemot vērā veicamos konsolidācijas pasākumus un izaugsmes atjaunošanos, Latvija varētu sasniegt arī vēl pārliecinošāku rezultātu – budžeta deficītu 2,5% apmērā no IKP.

Ar aizdevējiem ir saskaņoti 2012. gada budžeta konsolidācijas galvenie virzieni un tālākie rīcības virzieni, konsolidāciju virzot uz izdevumu samazināšanu, veicot ēnu ekonomikas apkarošanu un nekustamā īpašuma nodokļa reformu, izvērtējot iespējas efektivizēt valsts subsīdijas, nodrošinot Ministru kabineta apstiprinātās sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspējas koncepcijas ieviešanu. Valdība turpinās realizēt iesāktās strukturālās reformas izglītības un veselības aprūpes jomās, nodrošinās sociālās drošības tīkla stratēģijas 2012. un 2013. gadiem izstrādi līdz 2011. gada augustam un veiks virkni citu pasākumu.

Aizdevēji sarunās ir pauduši atbalstu Saeimā ceturtdien akceptētajiem 2011. gada valsts budžeta grozījumiem, kas paredz samazināt valsts budžeta deficītu līdz 3,7% no IKP (pēc Latvijas metodikas; 4,2% no IKP pēc EK metodikas), tai skaitā veicot konsolidācijas pasākumus šim gadam kopumā par 27,9 miljoniem latu.

Sarunās ir panākts aizdevēju akcepts Latvijas iniciatīvai ļaut pakāpeniski izmantot vispārējiem valsts budžeta deficīta finansēšanas mērķiem daļu no starptautiskā aizdevuma, kas pašlaik 650 miljonu eiro apjomā ir rezervēts Valsts kasē finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai. Arī turpmāk veiksmīgi risinot ar finanšu sektoru saistītos jautājumus, paredzams, ka jau jūnijā gandrīz pusi no šīs rezerves varēs novirzīt 2011. gada budžeta finansēšanai.


Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

 

Dalies ar ziņu