Skip to main content

Sekmīgu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu!

Jaunajā mācībā gadā IZM turpinās pārmaiņas, kas vērstas uz to, lai bērni saņemtu mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības iespējas. Izmantojot ES struktūrfondu finansējumu, tiks īstenoti atbalsta pasākumi tāda izglītības satura attīstībai, kas veicinās katra bērna kompetenču pilnveidi un nostiprināšanu. Jaunradītais kompetenču pieejā balstītais vispārējās izglītības saturs pēctecīgi tiks aprobēts 80 izglītības iestādēs, lai Latvijas simtgadē sāktu tā pakāpenisku ieviešanu vispārizglītojošajās skolās turpmākajos trīs gados. Vienlaikus tiks izstrādāti jaunā satura īstenošanai nepieciešamie mācību līdzekļi, arī digitālā formātā, kā arī pilnveidota pedagogu profesionālā kompetence. Tāpat šajā mācību gadā ministrija turpinās pilnveidot vispārējās un profesionālās izglītības finansēšanas modeli, kā arī veiks priekšdarbus speciālās izglītības sistēmas sakārtošanai, īpaši domājot par kvalitatīvas iekļaujošās izglītības principu īstenošanu.

Jaunā, 2016./2017.mācību gada svarīgākais sasniegums ir nozīmīga papildu finansējuma piešķiršana pedagogu atalgojuma palielināšanai. 2017.gadā skolotāju atalgojumam papildus tiks novirzīti 47 miljoni eiro, kas vēsturiski ir viens no nozīmīgākajiem finansējuma palielinājumiem kādai no publiskā sektora nozarēm.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsver, ka valdība, apstiprinot jauno pedagogu darba samaksas modeli, ir apliecinājusi – izglītība ir mūsu valdības prioritāte. Valdība ir pieņēmusi atbildīgu lēmumu par nozares pārmaiņām, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības attīstību, vienlaikus rodot arī papildu finansējumu. Turpmāk sekmīgu pārmaiņu ieviešana un reāla skolotāju algu palielināšana atkarīga no pašvaldību lēmumiem, kas ir skolu dibinātāji.

Informācijas avota:
Izglītības un zinātnes ministrija
[email protected]

Dalies ar ziņu