Skip to main content

Sestdien sāksies audžuģimeņu apmācības

Sestdien, 29. septembrī, notiks pirmā šā rudens nodarbība topošajām audžuģimenēm. Plānots, ka Rīgā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotos kursus apmeklēs astoņas ģimenes no Rīgas, Lielvārdes un Jelgavas. Šoruden mācības notiks arī pārējos Latvijas reģionos.

Kopumā topošajām audžuģimenēm būs jāapmeklē mācību kurss 68 akadēmisko stundu ietvaros. Mācībās topošos audžuvecākus konsultēs par tēmām, kas ir saistītas ar bērnu sekmīgu audzināšanu ģimenēs, piemēram, par bērnu attīstību, saskarsmi ģimenē u.c.

Mācībās piedāvās gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, un to noslēgumā kursantiem būs jānokārto audžuģimenes eksāmens. Lai to sekmīgi nokārtotu, pretendentiem jāspēj atbildēt uz jautājumiem par audžuģimeņu tiesībām un pienākumiem, bērna attīstību, bērna aprūpi.

Audžuģimeņu apmācības nepieciešamas, lai ģimenes iegūtu audžuģimenes statusu un sniegtu iespēju bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt ģimenē. Audžuģimeņu apmācības tradicionāli norisinās divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.

Pēdējos gados, pateicoties mērķtiecīgai valsts iniciatīvai, vairāku pašvaldību aktivitātei un veiktajiem pasākumiem, Latvijā ir strauji attīstījusies audžuģimeņu kustība. Šā gada septembrī audžuģimeņu skaits ir sasniedzis 533 ģimenes, bet audžuģimenēs dzīvo jau 1153 bērni.

Tomēr audžuģimeņu skaits joprojām nav pietiekošs un audžuģimeņu sniegto pakalpojumu pieejamību apgrūtina arī nevienmērīgais audžuģimeņu skaits Latvijas rajonos un pašvaldībās.

Lai to nodrošinātu, VBTAI aicina aktīvi iesaistīties jauno audžuģimeņu piesaistē gan pašvaldības un to struktūras (īpaši sociālos dienestus un darbiniekus), gan visus ar bērnu tiesību aizsardzību saistītos cilvēkus un institūcijas.

Atgādinām, ka, lai koordinētu audžuģimeņu darbību, VBTAI veic arī audžuģimeņu uzskaiti, nodrošina audžuģimenēm dažāda veida informatīvus un izglītojošus seminārus, psihologa konsultācijas, iespēju piedalīties atbalsta grupās un audžuģimeņu apmācību reģionos divas reizes gadā.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu