Skip to main content

Sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnā apmērā veiktas par 89,6% darbinieku

Sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnā apmērā nomaksātas par 89,6% darbinieku, liecina Labklājības ministrijas (LM) apkopotā informācija par faktiski veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām laikā no 2011. gada janvāra līdz 2012. gada oktobrim.

LM uzsver, ka kopumā laika periodā no 2011. gada janvāra līdz 2012. gada oktobrim ir palielinājies to cilvēku īpatsvars, par kuriem iemaksas ir veiktas pilnā apmērā, bet samazinājies to skaits, par kuriem iemaksas ir veiktas nepilnā apmērā.

Par 8,9% jeb 27,5 tūkst. darbinieku iemaksas veiktas nepilnīgi, t.n., ka tās nav veiktas pilnā apmērā, piemēram, bija jāmaksā 100 Ls, bet faktiski samaksāti tikai 80 Ls. Par 3,6 tūkst. jeb 1,2% cilvēku veiktās iemaksas bijušas nulle, jo darbinieks minētajā periodā, iespējams bijis bezalgas atvaļinājumā. Par 0,4% jeb 1,2 tūkst. darbinieku iemaksas vispār nav veiktas.

Tāpat konstatēts, ka līdz 2013. gada 10. janvārim deviņi cilvēki ir paši veikuši iemaksas pensiju apdrošināšanai. Par sešiem cilvēkiem darba devējs iemaksas ir veicis, diviem no viņiem iemaksas jau ir atmaksātas, pārējiem ir nosūtīta informācija, un pēc iesniegumu saņemšanas tās atmaksās. Cilvēku iemaksātās summas ir robežās no Ls 20,00 līdz Ls 225,00.

Kopumā analizēta informācija par cilvēkiem, kuri sasnieguši un pārsnieguši 50 gadu vecumu. Tie ir 309,7 tūkst. cilvēki jeb 31,2 %, kas iepriekšminētajā laika periodā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā reģistrēti kā darba ņēmēji.

Tāpat ziņojumā iekļauta informācija par nokavēto iemaksu piedziņu, jo, Ministru kabinets uzdeva Valsts ieņēmumu dienestam prioritāti piedzīt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādus.

Ar informatīvo ziņojumu Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu otrdien, 2.aprīlī, LM iepazīstināja valdību.

Atgādinām, ka no 2011. gada 1. janvāra likums Par valsts sociālo apdrošināšanu paredz, ka cilvēks ir sociāli apdrošināts pensiju apdrošināšanai, ja par viņu faktiski ir veiktas obligātās iemaksas. Ja darba devējs iemaksas nav veicis, tad cilvēkam, sasniedzot pensionēšanās vecumu, ir tiesības pašam veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Ministru kabinetam ik pēc sešiem mēnešiem jāizvērtē faktiski veikto obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz cilvēku sociālo nodrošinājumu un jāiesniedz Saeimai par to ziņojums.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu